http://www.gigroup.com.pl

Dodano: 11 April 2017

Agencja pracy Gi Group zajmuje si? rekrutacj? pracowników dla wielu firm polskich i zagranicznych, Wszystkie oferty pracy pochodz? z rzetelnego ?ród?a i zawieraj? prawdziwe informacje. Agencja zach?ca wszystkich do zg?aszania si? w celu znalezienia dobrej pracy lub dobrego pracownika. Zapewniamy oferty pracy w Katowicach dla wszystkich osób, które poszukuj? zaj?cia sta?ego lub pracy tymczasowej. Gor?co zach?camy do wzi?cia udzia?u w rekrutacji. Poszukujemy pracowników ambitnych i ch?tnych do pracy.

http://www.gigroup.com.pl

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Biznes Ekonomia

2. Felgistalowe.biz.pl

Felgistalowe.biz.pl Dodano: Nov 9, 2017

Ka?de eleganckie auto mo?na jeszcze udekorowa?, dobieraj?c do niego np. felgi stalowe najwy?szej jako?ci. Jest to dodatek wp?ywaj?cy g?ównie na to, jak prezentuje si? pojazd, ale nie oznacza to, ?e bardzo ?atwo jest je kupi?. Szeroki wybór ró?nego rodzaju felg przyprawia o zawrót g?owy, ale dzi?ki poradom dost?pnym na naszej stronie internetowej...

3. Biuro rachunkowe Konin

Biuro rachunkowe Konin Dodano: Nov 13, 2012

Financial Service Sp. z o.o. to biuro ksi?gowo-finansowe, zajmuj?ce si? ksi?gami rachunkowymi. Biuro doradzi w zakresie prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej i zarz?dzania. Sporz?dzi biznes plan, wnioski o dotacje ,wnioski kredytowe, sprawozdania do Urz?du Statystycznego i wiele innych. Zapraszamy- Konin, ul. Energetyka 3/14

4. Pozyskiwanie klientów

Pozyskiwanie klientów Dodano: May 30, 2011

Witryna Mailingo zawiera szczegó?owy opis oferty, któr? jest wysy?ka kampanii mailingowych do firm. Na stronie znajduje si? zakres us?ug,opis ich zalet, cennik i kontakt. Prezentujemy plusy kampanii mailingowych i korzystania z naszych baz adresowych. Dowiedz si? jak mo?emy sprecyzowa? target dla Twojej kampanii i jak? opraw? graficzn?...

5. http://www.agrowerdykt.pl

http://www.agrowerdykt.pl Dodano: Aug 20, 2015

Agrowerdykt.pl jest to specjalistyczny portal po?wi?cony w ca?o?ci rolnictwu. U nas ka?dy mo?e zamie?ci? swoje opinie o sprz?cie rolniczym, wypowiedzie? si? na temat wiod?cych produktów rolniczych. Codzienne funkcjonowanie gospodarstwa rolnego b?dzie prostsze, je?li u nas zasi?gn? Pa?stwo informacji na takie tematy jak ochrona ro?lin czy maszyny...