http://matashow.pl

Dodano: 29 December 2016

Ka?dy kto na powa?nie my?li w dzisiejszych czasach o prowadzeniu biznesu, powinien zadba? o trzy rzeczy:
- dobry produkt,
- czyteln? i nowoczesn? stron? internetow?,
- pozycjonowanie www.

I nie mówimy tutaj tylko o biznesie internetowym, ale tak?e i lokalnym, bo przecie? dentysta czy weterynarz równie? mo?e (i powinien) pozyskiwa? klientów za po?rednictwem Internetu.

Nie da si? sprzedawa? bez dobrego produktu, który b?dzie zaspokaja? pewne potrzeby ludzi. To oczywiste. My jednak skupimy si? na dotarciu do klientów.

Nowoczesna strona internetowa (czytelna, schludna) jest wymagana by przekona? u?ytkownika Internetu do zostania Klientem, kiedy trafi ju? na t? stron?.
Zanim tak si? jednak stanie, firmy musz? zainwestowa? sporo pieni?dzy i czasu w pozycjonowanie WWW.

Pozycjonowanie WWW to dzia?ania SEO, SEM, które zmierzaj? do tego by m.in. poprzez pozyskiwanie linków znale?? si? jak najwy?ej na wyszukiwanie konkretnych fraz w Google. Im wy?ej, tym lepiej, bo wy?sze pozycje w Google gwarantuj? wi?ksz? liczb? odwiedzin strony.

Trzeba pami?ta? o tym, ?e na wyniki pozycjonowanie stron internetowych cz?sto trzeba czeka? miesi?cami, a bardziej konkurencyjne frazy (jak np. po?yczki, kredyty) wymagaj? inwestycji wielu pieni?dzy. Dzi? cz?sto wykorzystuje si? bardziej konkretne rozwi?zania jak pozycjonowanie na d?ugi ogon (long tail). Dzi?ki temu na stron? trafia mniejsza liczba osób, ale zainteresowana konkretnym rozwi?zaniem (np. kredyt na dom, dla samotnego m??czyzny z dochodem 5000 z? miesi?cznie).

http://matashow.pl

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Internet Komputery > Pozycjonowanie

1. WiWi.pl

WiWi.pl Dodano: May 23, 2014

Je?li jeste? w?a?cicielem lub zarz?dc? sklepu czy firmy strona wiwi.pl z pewno?ci? u?atwi Ci ?ycie! Proponuje ona najlepsze rozwi?zania je?li chodzi o kompleksow? reklam? Twojej dzia?alno?ci w Internecie. Pomaga to z pewno?ci? w osi?gni?ciu efektywnych strategii promocji firmy czy sklepu. W ofercie dost?pne s? takie opcje jak: pozycjonowanie,...

2. www.HopNaTop.pl

www.HopNaTop.pl Dodano: Dec 2, 2012

Ka?da wspó?czesna firma powinna posiada? swoj? stron? internetow?. Tylko w ten sposób mo?na budowa? wizerunek marki w przestrzeni internetowej. Dzia?ania zwi?zane z za?o?eniem i pó?niejszym administrowaniem witryn warto zostawi? specjalistom z Hopnatop.pl. Jest to ga??? us?ug dzia?aj?ca w ramach pozna?skiej firmy ProEstateSolution, która zajmuje...

3. PageInteractive.pl

PageInteractive.pl Dodano: Apr 26, 2015

Page Interactive to mieszcz?ca si? w Warszawie agencja interaktywna, która zajmuje si? projektowaniem stron internetowych oraz nowoczesnych aplikacji mobilnych. Ponadto, w jej ofercie znale?? mo?na te? pozycjonowanie stron www oraz przygotowywanie sesji zdj?ciowych. Firma proponuje dodatkowo stworzenie animacji. Przyk?adowe portfolio agencji...

4. M40 - Agencja Interaktywna

M40 - Agencja Interaktywna Dodano: Feb 15, 2013

M40 jest agencj? interaktywn?. Specjalizujemy si? w tworzeniu stron internetowych, portali oraz sklepów internetowych. Mamy bogate do?wiadczenie we wdra?aniu rozwi?za? e-commerce oraz w promocji stron internetowych.
W ka?dej chwili nasi specjali?ci mog? przeanalizowa? Pa?stwa potrzeby. Doradzimy i zrealizujemy najlepsze rozwi?zania dla...

5. Strony internetowe Bielsko

Strony internetowe Bielsko Dodano: Oct 5, 2010

Projektujemy i wdra?amy strony internetowe które wykonujemy w technologiach takich jak php, html, css, java, flash. Ka?de zlecenie traktujemy indywidualnie co gwarantuje ?e projekt Pa?stwa strony jest unikalny i niepowtarzalny. Strony które projektujemy s? zgodne z standardem w3c co oznacza poprawne wy?wietlanie strony w wszystkich zgodnych...