http://stany.pl

Dodano: 22 September 2016

Jeste? m?odym, ciekawym ?wiata cz?owiekiem? Studiujesz, b?d? jeszcze si? uczysz? ?wietnie! Z nami mo?esz spe?ni? swoje marzenie! Stany.pl to miejsce, które pomo?e Ci spe?ni? swoje marzenie o pracy za wielk? wod?. Stany, Kanada czy Australia? Z nami te miejsca le?? w zasi?gu Twojego wzroku. Mo?esz pojecha? do pracy, albo zwiedza?. Zapraszamy!

http://stany.pl

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Biznes Ekonomia > Praca za granic?

1. Opieka osób starszych Niemcy

Opieka osób starszych Niemcy Dodano: Jul 20, 2012

Poszukujemy Panie chc?ce pracowa? jako opieka do osób starszych w Niemczech. Wymagania podczas pracy jako opieka osób starszych zwi?zane s? nie tylko ze znajomo?ci? j?zyka niemieckiego w stopniu przynajmniej komunikatywnym jak i wykazywaniem si? takimi cechami jak cierpliwo??, ciep?a osobowo?? jak i dba?o?? o dom, gotowanie itp. Legalna praca,...

2. po?rednictwo pracy w Holandii

po?rednictwo pracy w Holandii Dodano: May 15, 2009

Firma z wieloletnim do?wiadczeniem,rekrutuj?ca do pracy w Holandii,posiadaj?ca ?wietn? renom? na rynku.Firma zajmuj?ca si? po?rednictwem pracy.Stawiaj?ca na pierwszym miejscu zadowolenie i satysfakcj? pracownika.Najcz??ciej obs?ugiwana bran?? to ogrodnictwo , przy czym poszukujemy równie? pracowników bran? produkcyjnych, budowlanych,...

3. Praca spawacz w Czechach

Praca spawacz w Czechach Dodano: Jan 24, 2009

Mamy dla Was ofert? pracy w Czechach na stanowisku spawacza. Warunki pracy s? bardzo dobre, pensja jest wysoka, a zakwaterowanie jest bezp?atne, dzi?ki czemu nasza oferta pracy dla Was jest bardzo atrakcyjna. Na naszej stronie znajduj? si? szczegó?owe informacje, zajrzyj i sprawd?.

4. BEETSMA SP. Z O. O.

BEETSMA SP. Z O. O. Dodano: May 2, 2013

Je?li poszukujesz agencji pracy, zapraszamy do zapoznania si? z propozycj? przedsi?biorstwa Beetsma. Od wielu lat nale?ymy do czo?ówki jednostek, które wspieraj? Polakom znale?? dobrze p?atn? oraz bezpieczn? prac? w Holandii i Polsce. Wspó?dzia?amy jedynie ze sprawdzonymi i sta?ymi partnerami biznesowymi, dlatego wspó?praca z nami jest...

5. Agencja pracy w Krakowie

Agencja pracy w Krakowie Dodano: May 22, 2018

Krakowska agencja pracy tymczasowej MGsolutions w Krakowie to miejsce, w którym pracuj? profesjonali?ci. Agencja powsta?a na bazie ponad 20 do?wiadczenia ekspertów w dziedzinie dzia?alno?ci agencji zatrudnienia. Dzi?ki temu osoby zatrudnione w firmie mog? profesjonalnie doradza? ka?demu klientowi. Agencja ?wiadczy us?ugi z zakresu doradztwa...