http://www.libratus.edu.pl

Dodano: 13 September 2016

Dzi?ki Libratus dzieci mog? si? uczy? j?zyka polskiego przez internet. Ta przygotowana oferta skierowana jest do rodziców, którzy chc? , by dzieci mog?y mie? kontakt z j?zykiem ojczystym. Wszystkie programy nauczania s? sprawnie przygotowane i na pewno b?d? spe?nia? oczekiwania rodziców. Jednocze?nie s? one równie? dopasowane do wieku dzieci i dlatego ka?dy b?dzie móg? cos odpowiedniego wybra? dla swojego dziecka w zale?no?ci od stopnia zaawansowania w j?zyku.

http://www.libratus.edu.pl

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Edukacja Nauka > Szko?y

1. Profuturo.edu.pl

Profuturo.edu.pl Dodano: Jul 19, 2016

Serdecznie zapraszamy na Profuturo.edu.pl wszystkich rodziców, którzy szukaj? najlepszej szko?y podstawowej dla swojego dziecka. Nasza placówka zatrudnia najlepszych nauczycieli oraz pedagogów, którzy w sposób komfortowy podchodz? do nauczania dzieci. Oprócz wysokiego poziomu nauczania gwarantujemy równie? obozy dla dzieci oraz kolonie. Zapraszamy!

2. PROMYK SZKO?A JAK DOM

PROMYK SZKO?A JAK DOM Dodano: Jan 19, 2015

Szko?a, jaka nie jedynie realizuje nakazany przepisami program, ale te? dba o kompleksowy rozwój wszelkiego z uczniów to niepubliczna podstawówka Promyk ze Szczecina. Oferujemy codzienn? nauk? j?zyka angielskiego i j?zyk niemiecki dwa razy w tygodniu. Dla ch?tnych powsta? klub szachowy i pi?karski, a dodatkowo liczne ko?a zainteresowa?. W ramach...

3. PRAWO JAZDY KALISZ OSK VIP

PRAWO JAZDY KALISZ OSK VIP Dodano: Sep 21, 2011

O?rodek Szkolenia Kierowców VIP Kalisz, czyli VIP-owskie prawo jazdy dla ka?dego!

Dlaczego OSK VIP jest lepszy od innych?

Stawiam na nowoczesno??, elegancje i ekskluzywno??! Moim celem jest nie tylko pomoc w uzyskaniu przez Ciebie wymarzonego prawa jazdy, ale przede wszystkim przygotowanie Ci? do samodzielnej i...

4. cosik.edu.pl

cosik.edu.pl Dodano: Jun 19, 2020

Jeśli poszukujesz dobrej szkoły podstawowej dla swojego dziecka, zapraszamy do zapoznania się z propozycją Centrum Oświaty, Szkolnictwa i Kultury ?COSIK?. Nasza szkoła znajduje się w Adamowiźnie, jedyne 3 km od Grodziska Mazowieckiego. Priorytetem jest dla nas dobro i poczucie bezpieczeństwa...

5. Sobieski.krakow.pl

Sobieski.krakow.pl Dodano: Mar 5, 2015

Krakowskie II Liceum Ogólnokszta?c?ce imienia Jana III Sobieskiego posiada kadr? doskonale wykwalifikowanych i wyszkolonych do pracy z m?odzie?? pracowników. Cieszy si? ono równie? du?? popularno?ci? oraz zainteresowaniem zarówno ze strony przysz?ych uczniów jak i ich rodziców a tak?e absolwentów. Liceum te nale?y do jednego z bardziej...