http://www.injob.com

Dodano: 13 August 2016

Agencje po?rednictwa pracy zdobywaj? obecnie coraz wi?ksz? popularno??. In Job nie jest jednak zwyk?? agencj?. Jest to miejsce w którym spotykaj? si? interesy pracowników i pracodawców a ich wspólne potrzeby s? kompleksowo spe?niane. Od wielu lat zajmujemy si? rekrutacj? specjalistów z ró?nych bran?. Wspó?pracujemy z setkami do?wiadczonych specjalistów ds. HR którzy przeprowadzili tysi?ce rozmów kwalifikacyjnych. W injob.com wiemy jak szuka? odpowiednich osób na dane stanowisko oraz jak skonstruowa? ofert? pracy, aby by? atrakcyjna dla potencjalnego pracownika.

http://www.injob.com

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Biznes Ekonomia > Praca za granic?

1. MojaNiderlandia.pl-Portal dla Polaków mieszkaj?cych w Holandii i Belgii

MojaNiderlandia.pl-Portal dla Polaków mieszkaj?cych w Holandii i Belgii Dodano: Sep 6, 2009

Portal spo?eczno?ciowy dla Polaków mieszkaj?cych w Holandii

i Belgii - poznaj ludzi, odszukaj znajomych, pisz prywatne wiadomo?ci i posty na

forum, zamieszczaj zdj?cia i filmy, chatuj i dobrze si? baw. Tysi?ce u?ytkowników z

ca?ych Niderlandów! Do??cz do nas i twórz spo?eczno?? Polaków w Belgii i...

2. Oferty pracy o?wi?cim - praca-oswiecim.pl

Oferty pracy o?wi?cim - praca-oswiecim.pl Dodano: Aug 5, 2014

Serwis www.praca-oswiecim.pl posiada stref? pracodawców oraz pracowników Pierwsza daje Pa?stwu mo?liwo?? publikacji oferty pracy. Dodawanie og?osze? jest bardzo proste i szybkie, gdy? zajmuje jedynie 4 minuty. Na naszej stronie znajduje si? dok?adny wykaz cen, który bierze pod uwag? ró?ne miasta. W zale?no?ci od potrzeb pracodawcy og?oszenie...

3. Opieka osób starszych Niemcy

Opieka osób starszych Niemcy Dodano: Jul 20, 2012

Poszukujemy Panie chc?ce pracowa? jako opieka do osób starszych w Niemczech. Wymagania podczas pracy jako opieka osób starszych zwi?zane s? nie tylko ze znajomo?ci? j?zyka niemieckiego w stopniu przynajmniej komunikatywnym jak i wykazywaniem si? takimi cechami jak cierpliwo??, ciep?a osobowo?? jak i dba?o?? o dom, gotowanie itp. Legalna praca,...

4. praca w?ochy, hostessy italia - ghpromotion.ebaza.biz

praca w?ochy, hostessy italia - ghpromotion.ebaza.biz Dodano: Jun 22, 2009

Praca za granic? to dobre rozwi?zanie, zw?aszcza dla m?odych ludzi, którzy chc? po??czy? przyjemne z po?ytecznym. Je?eli interesuje Was poznawanie nowych, ciekawych osób, dobra zabawa i nauka j?zyka obcego, praca W?ochy jest zaj?ciem najbardziej dla Was odpowiednim. Pracuj?c, jednocze?nie wypoczywacie w przepi?knych w?oskich miejscowo?ciach....