http://krzysztof.xyz

Dodano: 25 May 2016

Od wielu lat zajmuje si? analizowaniem zachowa? klientów. Dzi?ki temu jestem w stanie dostarczy? wiele ciekawych informacji pozwalaj?cych na zwi?kszenie swojej sprzeda?y. Przyk?adowymi informacjami jakie jestem w stanie dostarczy? obejmuj? wp?yw SEO, strategie na prowadzenie bloga czy te? sposoby na wybór odpowiednich zdj?? na stron?. Zapraszam bardzo serdecznie do zapisania do mojego newslettera.

http://krzysztof.xyz

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Marketing Reklama

1. Fotografia reklamowa Tyszko Andrzej

Fotografia reklamowa Tyszko Andrzej Dodano: May 20, 2009

Fotografia to nie tylko mój zawód, ale przede wszystkim najwi?ksza pasja, dzi?ki czemu mog? Pa?stwu zaoferowa? zdj?cia wyj?tkowe i niepowtarzalne. Fotografia reklamowa powinna by? oryginalna, by tym samym zainteresowa?a odbiorc? i przyku?a jego uwag?. Fotografia reklamowa powinna by? ekspresyjna, powinna porusza? odbiorców i zapada? w pami?ci....

2. Biuroprasowe.pl

Biuroprasowe.pl Dodano: Aug 28, 2015

Biuro prasowe to miejsce, w którym bezp?atnie mog? Pa?stwo umieszcza? informacje prasowe dotycz?ce najnowszych us?ug, wydarze?. Takie rozwi?zanie sprawia, ?e nie trzeba robi? wielkiej wysy?ki do dziennikarzy drog? mailow?, ale wystarczy udost?pni? im IP na platformie, by mieli ogólny dost?p do informacji. Zaoszcz?dzi to Pa?stwo czasu, a tak?e...

3. Deski z klipem - Abigraf

Deski z klipem - Abigraf Dodano: Aug 11, 2013

Abigraf.com.pl to przedsi?biorstwo posiadaj?ce w ofercie obszern? gam? produktów reklamowych, w?ród których z pewno?ci? nie zabraknie setki produktów tj.
podk?adki reklamowe, podstawki pod kubek, czy deski z klipem. Wszystkie nasze produkty s? nies?ychanie efektywne i mog? by? równolegle interesuj?c? odmian? reklamy. Tylko u nas...

4. Torby bawe?niane - Greenprint

Torby bawe?niane - Greenprint Dodano: Jul 27, 2014

Poszukujesz dobrej jako?ci gad?etów reklamowych? Nie chcesz dostarcza? swoim odbiorcom kiczowatych akcesoriów reklamowych, które raczej zniech?caj? ani?eli zach?caj?? Zapoznaj si? z ofert? marki Greenprint! Specjalizujemy si? przygotowywaniem odzie?y reklamowej znakomitej jako?ci - podobnie je?li idzie o same ubrania jak te? jako?? i technologi?...

5. ?ukasz Doborzy?ski | marketing internetowy

?ukasz Doborzy?ski | marketing internetowy Dodano: Nov 1, 2013

Przygod? z marketingiem internetowym rozpocz??em w 2006 roku. Od tego czasu zajmuj? si? promowaniem marek w internecie - przygotowuj? kampanie reklamowe ró?nej ma?ci. Od niewielkich kampanii performance marketing zaczynaj?c, a na zintegrowanych kampaniach, ??cz?cych dzia?ania online z offline, ko?cz?c. Do tej pory przygotowa?em dziesi?tki akcji...