http://carrigaline.prv.pl

Dodano: 7 June 2008

Witam Wszystkich na stronie stworzonej z my?l? o Polakach zamieszkuj?cych irlandzkie miasteczko Carrigaline. Znajdziecie tutaj wiadomo?ci zwi?zane ?yciem tutejszej Polonii jak równie? pomoc w uzyskaniu informacji na temat zakwaterowania, czy poszukiwaniu pracy. W celu lepszej komunikacji tutejszej ludno?ci zosta?o za?o?one forum, na którym ka?dy zarejestrowany u?ytkownik b?dzie móg? wyra?a? w?asne opinie a tak?e dodawa? czy wyszukawa? ró?nego rodzaju og?oszenia.

Carrigaline, geograficznie, umieszczone jest 12 kilometrów na po?udnie od g?ównego miasta w hrabstwie, Cork City, w uj?ciu rzeki Owenabue River tworz?cej cz??? zatoki Cork Harbour. Miejscowo?? zajmowa?a szczególne miejsce we wczesnych czasach normandzkich, zaliczaj?c si? do baronii Kerrycurrihy, której nazwa wywodzi si? z klanu Ciarraige Cuircha, osiad?ego na tym obszar przed 1000 rokiem naszej ery. Charakterystyczny krajobraz miasteczka nadaje mu p?yn?ca przez nie rzeka wraz z swym uj?ciem a tak?e liczne górzyste tereny, usytuowane na po jego pó?nocnej i po?udniowej stronie.

http://carrigaline.prv.pl

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Biznes Ekonomia > Praca za granic?

1. Akty prawne, prawo podatkowe, kodeks pracy - ABC.com.pl

Akty prawne, prawo podatkowe, kodeks pracy - ABC.com.pl Dodano: Jul 5, 2009

Serwis ABC.com.pl przedstawia informacje dotycz?ce m.in. takich zagadnie? jak: akty prawne, prawo podatkowe, kodeks pracy. W serwisie znajdziesz równie? archiwum aktów normatywnych oraz nowelizacje prawa. Serwis ABC.com.pl przedstawia informacje dotycz?ce m.in. takich zagadnie? jak: dzienniki ustaw, akty prawne, ustawy. W serwisie znajdziesz...

2. Praca spawacz w Czechach

Praca spawacz w Czechach Dodano: Jan 24, 2009

Mamy dla Was ofert? pracy w Czechach na stanowisku spawacza. Warunki pracy s? bardzo dobre, pensja jest wysoka, a zakwaterowanie jest bezp?atne, dzi?ki czemu nasza oferta pracy dla Was jest bardzo atrakcyjna. Na naszej stronie znajduj? si? szczegó?owe informacje, zajrzyj i sprawd?.

3. Oferty i Po?rednictwo Pracy

Oferty i Po?rednictwo Pracy Dodano: Apr 7, 2011

Szukasz pracy ?
Je?li tak to zapraszam serdecznie na nasze forum. Mnóstwo ofert pracy NL/BE/FR/DE i wiele innych. Sprawdzone Po?rednictwa Pracy, prywatne numery tel. do koordynatorów, sprawdzone biura pracy, posiadamy dzia? z oszustami i niewyp?acalnymi biurami. Naprawd? warto

Szukasz pracy ?
Je?li tak to zapraszam...

4. Praca w Anglii

Praca w Anglii Dodano: Jun 26, 2008

ITC Podatki jest cz?sci? Grupy ITC i powsta?o z my?l? o osobach pracuj?cych lub chc?cych podj?? prac? poza granicami Polski. Od czterech lat profesjonalnie zajmujemy si? zagadnieniami zwi?zanymi ze zwrotem podatków z zagranicy dla Polaków podejmuj?cych zatrudnienie w Anglii, Irlandii, Szkocji, Walii, Niemczech, Holandii oraz USA. Posiadamy...

5. Medhr.pl

Medhr.pl Dodano: Sep 6, 2016

W naszej firmie rekrutujemy na rynek szwajcarski i niemiecki osoby, które chc? rozwija? i doskonali? si? zawodowo w piel?gniarstwie. Prezentujemy szereg zró?nicowanych ofert, które doskonale odpowiadaj? na potrzeby dynamicznie zmieniaj?cych si? warunków na rynku pracy. Wa?ne nie stawiamy wymogu w postaci znajomo?ci j?zyka niemieckiego na...