http://lptw.lodzkie.pl

Dodano: 12 June 2015

?ódzka Platforma Transferu Wiedzy jest projektem Urz?du Marsza?kowskiego Województwa ?ódzkiego. Projekt ruszy? w 2009 roku, a jego nadrz?dnym za?o?eniem jest ??czenie podmiotów naukowych oraz biznesowych. Portal ma na celu pozyskiwanie oraz wymian? danych w zakresie odkry? naukowych i innowacyjno?ci, które mog? zosta? wdro?one na rynek komercyjny. Na stronie mo?na znale?? baz? bada?, raportów i innych informacji naukowych oraz baz? przedsi?biorców zg?aszaj?cych zapotrzebowanie na tego rodzaju badania.

http://lptw.lodzkie.pl

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Internet Komputery

1. Margines.pl

Margines.pl Dodano: Aug 21, 2017

Portal margines prowadzimy z my?l? o wszystkich czytelnikach, którzy poszukuj? praktycznych porad oraz sprawdzonych informacji dotycz?cych prowadzenia e-biznesu oraz marketingu internetowego. W naszych artyku?ach poruszamy najwa?niejsze kwestie zwi?zane z zarz?dzaniem przedsi?biorstwem w sieci. Zapraszamy do odwiedzenia portalu.

2. anonse telefon spodkania prywatne

anonse telefon spodkania prywatne Dodano: Jul 22, 2009

Anonsowa aferta dla ka?dego, nie wa?ne ile masz lat. Zapoznaj si? z innymi ciekawymi lud?mi. Mo?esz zawrze? znajomo?? z mieszka?cami wielu krajów.Osoby w ró?nym wieku o najrozmaitszych zainteresowaniach.Dodaj?c swoj? ofert? otrzymujesz mo?liwo?? kontaktu z lud?mi o sprecyzowanych przez Ciebie osobowo?ciach.pimparamprararampimpraramprmapramrp

3. Katalog stron Yurt.pl

Katalog stron Yurt.pl Dodano: Sep 19, 2011

Chcesz zwi?kszy? ogl?dalno?? swojej witryny w wyszukiwarkach takich jak Google czy netsprint - Katalog dla dobrych stron jeste? na w?a?ciwej drodze do sukcesu! Staramy si? d??y? do perfekcji w tym, aby nasz katalog by? skutecznym narz?dziem popularyzacji Twoich witryn internetowych, w ?ci?le okre?lonych kategoriach tematycznych. Dok?adamy...

4. Sprzedam sprzedam tanio klient

Sprzedam sprzedam tanio klient Dodano: Aug 24, 2009

Portal po?wi?cony dla ludzi którzy chc? cos przeda?. W ?atwy sposós dodajesz swój produkt na lsite ofert rzeczy do sprzedania. DObrze zabezpieczona witryna. Duzo informacji na temat rynku krajowego oraz zagranicznego.

Portal po?wi?cony dla ludzi którzy chc? cos przeda?. W ?atwy sposós dodajesz swój produkt na lsite ofert rzeczy do...

5. Hostowisko.pl

Hostowisko.pl Dodano: Aug 21, 2017

Odwied? stron? Hostowisko i zapoznaj si? z rzeteln? wiedz? na tematy wa?ne i istotne dotycz?ce szeroko poj?tego biznesu internetowego. Je?eli masz zamiar do??czy? do grona naszych zadowolonych czytelników, koniecznie odwied? portal i polub nasz? stron?. Zapewniamy tu wy??cznie warto?ciowe wpisy.