http://ogrodyodnowa.pl

Dodano: 27 January 2015

Ogród przed domem? Teren zielony przed firm?? Park publiczny? Zaopiekujemy si? profesjonalnie ka?dym z tych terenów. Firma ogrodnicza Ogrody Odnowa mo?e poszczyci? si? wieloletnia dzia?alno?ci?, nies?abn?ca pasj? w realizacji kolejnych zlece? oraz wieloma oryginalnymi pomys?ami i rozwi?zaniami, które stosujemy w projektach i aran?acjach ogrodów. Przyjmujemy zlecenia od ró?nego typu klientów dopasowuj?c si? do ich bud?etów – mniejszych i wi?kszych, realizuj?c je na takim samym wysokim poziomie us?ug.

http://ogrodyodnowa.pl

Średnia : 3.00 / 5 | Głosów : 2

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Dom Wn?trze > Ogrody

2. Przydomowe oczyszczalnie ?cieków

Przydomowe oczyszczalnie ?cieków Dodano: Oct 9, 2015

Nasza firma dzia?a na rynku realizowania sprzeda?y przydomowych oraz przemys?owych oczyszczalni ?cieków. Do?wiadczenie, które posiadamy na rynku pozwala nam zapewni? naszym klientom dostarczenie wysokiej jako?ci urz?dze?, jak oczyszczalnie przydomowe. Zapewniamy równie? szambo ekologiczne. Zapraszamy!

3. Kostka granitowa Cz?stochowa

Kostka granitowa Cz?stochowa Dodano: Jul 27, 2014

Centrum Ogrodnicz "MAJA" jest m?od? pr??nie rozwijaj?c? si? firm? z artyku?ami ogrodniczymi i nie tylko.

Posiadamy bogaty wybór figur ogrodowych od ma?ych i du?ych krasnali, które ciesz? si? ogromnym zainteresowaniem po wszelkiego rodzaju koty,owce, psy, konie , wiewiórki sarny ko?cz?c na zwierz?tach egzotycznych takich jak: lwy,...

4. Niepowtarzalne krzewy - CLEOME

Niepowtarzalne krzewy - CLEOME Dodano: Oct 1, 2011

Niepospolite ro?liny oraz ich zdobywanie to nasza praca i hobby, a d?ugoletnie do?wiadczenia pomagaj? w ich wyszukiwaniu i utrzymaniu. Firma CLEOME oferuje Pa?stwu wspania?e krzewy, sadzonki krzewów, pn?cza, ró?e, byliny oraz nasiona i trawy. ca?y czas poszerza? nasz? ofert? o ro?liny najbardziej wyj?tkowe a momentami nawet nadzwyczajne. Cz???...

5. Pawe? Chomycz - us?ugi kamieniarskie

Pawe? Chomycz - us?ugi kamieniarskie Dodano: Mar 1, 2013

Firma Us?ugi Kamieniarskie Pawe? Chomycz ze Strzegomia zaprasza Pa?stwa do zaznajomienia si? z ofert? najwy?szej jako?ci wyrobów kamieniarskich oraz kruszyw. Produkuj? oni przede wszystkim: kostk? granitow?, kamie? murowy, kraw??niki granitowe, formak, a tak?e kruszywa. Firma ta w procesie produkcyjnym wykorzystuje przewa?nie granit. Do wyboru...