http://www.ogrodybarw.pl

Dodano: 24 January 2015

Nasz? najlepsz? wizytówk? s? ogrody, które zarówno w Poznaniu, jak i na terenie wielkopolski zaprojektowali?my i wykonali?my na wielu posesjach prywatnych i komercyjnych, a tak?e terenach u?yteczno?ci publicznej. Dowodem naszego profesjonalizmu s? za? Klienci usatysfakcjonowani z efektu i jako?ci ?wiadczonych us?ug. Wielu z nich na jednym projekcie nie poprzesta?o, zg?aszaj?c zapotrzebowanie na kolejne us?ugi. To dla nas wielkie wyró?nienie i motywacja do dalszej, intensywnej pracy. Wzbogacaj?c nasze botaniczne do?wiadczenie, oferujemy jednocze?nie pe?en zakres us?ug pocz?wszy od ustalenia koncepcji ogrodu, okre?lenia ukszta?towania terenu i wyboru ro?lin, poprzez monta? nowoczesnych urz?dze? wodnych, zak?adanie trawnika i instalacj? o?wietlenia, sko?czywszy na doradztwie w zakresie dalszej w?a?ciwej piel?gnacji ro?lin. Niezale?nie od tego, czy projektujemy ma?y przydomowy ogródek czy te? du?y obszar zieleni miejskiej, zadowolenie naszych Klientów to podstawa. Ono jest dla nas najwa?niejsze.

http://www.ogrodybarw.pl

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Dom Wn?trze > Projektowanie ogrodów

1. Ogrody ?ód?

Ogrody ?ód? Dodano: Apr 11, 2013

W ramach oferty naszej firmy mog? Pa?stwo skorzysta? z w pe?ni kompleksowych us?ug zwi?zanych z projektowaniem oraz budow? ogrodów, powierzchni zielonych, trawników, systemów nadawania. Nasza firma dzia?a na rynku ju? od 13 lat. W tym czasie zbudowali?my i zaprojektowali?my wiele ogrodów. Stale zajmujemy si? piel?gnowaniem ogrodów dla wielu...

3. Twój ogród marze?

Twój ogród marze? Dodano: Jun 10, 2011

Chcia?by? posiada? piekny ogród? Jeste?my pr??nie rozwijaj?c? si? firm? na rynku zapewniaj?c? szerokie us?ugi zwi?zane z wystrojem powierzchni zielonych. Oferujemy zak?adanie ogrodów, tworzymy wydajne systemy nawadniania. Warszawa to jedno z miast gdzie mo?na obejrze? nasze przyk?adowe realizacje ogrodów. Nasze przedsi?biorstwo nale?y do...

4. Projektowanie ogrodow Warszawa, Nawadnianie Warszawa, Hurtownia narzedzi Warszawa

Projektowanie ogrodow Warszawa, Nawadnianie Warszawa, Hurtownia narzedzi Warszawa Dodano: Jul 22, 2010

W naszej ofercie znajd? Pa?stwo bardzo szeroki zakres us?ug jakie ?wiadczymy - mi?dzy innymi projektowanie ogrodów, nawadnianie, opieka nad ogrodami.

Zaprojektujemy dla Ciebie ogród, który b?dzie zarówno zachwyca? wizualnie, jak i spe?nia? oczekiwania funkcjonalne jego u?ytkowników.

Zapraszamy do skorzystania z...

5. www.projektkwadrat.pl

www.projektkwadrat.pl Dodano: Sep 19, 2019

PROJEKT KWADRAT JOLANTA ŁYSAKOWSKA w miejscowości Wiśniowa to pracownia projektująca wnętrza, ogrody i meble. Jeśli szukasz całościowych rozwiązań, artystycznych koncepcji i indywidualnego podejścia, skontaktuj się z nami. Zadbamy o to, aby wyjątkowość Twoich potrzeb...