http://duijndaminternational.pl

Dodano: 18 November 2014

Duijndam to dynamicznie rozwijaj?ce si? przedsi?biorstwo, które zajmuje si? po?rednictwem pracy na rynku holenderskim. Zajmuje si? profesjonaln? organizacj? wyjazdów do pracy sezonowej w Holandii, mi?dzy innymi przy zbieraniu warzyw, owoców i kwiatów, obs?udze urz?dze? czy przy kontroli jako?ci. Aktualne oferty pracy Duijndam dost?pne s? na stronie internetowej zapraszamy do ich sprawdzenia!

http://duijndaminternational.pl

Średnia : 5.00 / 5 | Głosów : 1

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Biznes Ekonomia > Praca za granic?

1. Podatek z Niemiec

Podatek z Niemiec Dodano: Jan 24, 2012

Nasze biuro podatkowe przygotuje dla Ciebie rozliczenie podatkowe z Niemiec i pomo?e uzyska? zwrot podatku. Mo?e go otrzyma? ka?dy, kto pracowa? legalnie na terenie tego kraju, nawet do 4 lat wstecz. Przeprowadzamy sami ca?? procedur?, zmniejszaj?c do minimum wymagane formalno?ci. Mo?emy za?atwi? maksymalny zwrot podatku z Niemiec w najkrótszym...

2. Cheriebar - praca w niemczech

Cheriebar - praca w niemczech Dodano: Mar 12, 2009

pl descNasz klub istnieje od 48 lat,szefem jest kobieta,ktora prowadzi ten klub
od 9 lat.Mamy zgrany zespol,
panuje tu iscie rodzinna atmosfera.Znajdujemy sie w bardzo dobrym
miejscu,przy granicy holenderskiej
do holandii mamy 10m w zwiasku z tym mamy ogromne grono gosci.Mozesz
zarobic pieniadze adekwatne
...

3. Agencja pracy w Krakowie

Agencja pracy w Krakowie Dodano: May 22, 2018

Krakowska agencja pracy tymczasowej MGsolutions w Krakowie to miejsce, w którym pracuj? profesjonali?ci. Agencja powsta?a na bazie ponad 20 do?wiadczenia ekspertów w dziedzinie dzia?alno?ci agencji zatrudnienia. Dzi?ki temu osoby zatrudnione w firmie mog? profesjonalnie doradza? ka?demu klientowi. Agencja ?wiadczy us?ugi z zakresu doradztwa...

4. medikwork.pl

medikwork.pl Dodano: Aug 1, 2013

Prezentujemy stron? internetow? firmy Medikwork, która oferuje pomoc w znalezieniu zatrudnienia w s?u?bie zdrowia na terenie Niemiec. Szukamy osób, które posiadaj? wykszta?cenie medyczne i pos?uguj? si? j?zykiem niemieckim minimum na poziomie ?redniozaawansowanym. Je?eli osoba nie zna wystarczaj?co j?zyka, oferujemy stanowisko pomocnicze i pomoc...

5. Praca w Wielkiej Brytanii

Praca w Wielkiej Brytanii Dodano: Feb 17, 2007

?ycie i praca w Anglii. Jak i gdzie wyjacha?, jak znale?? dobr? prac?. Obszerny poradnik dotycz?cy pracy w Anglii. Zanim wyjedziesz, zapoznaj si? z naszym poradnikiem, poznaj zagro?enia i szanse.