http://www.farex-perla.pl/

Dodano: 27 July 2014

Farex Per?a to proste w obs?udze i solidnie wykonane kasy fiskalne, które zapewniaj? skuteczne prowadzenie sprzeda?y. Na stronie internetowej Farex-Perla.pl znajduj? si? informacje dotycz?ce tych urz?dze?. Dzi?ki temu, ?e kasy s? tworzone w oparciu o najnowszej rozwi?zania technologiczne, a tak?e w zgodzie z obowi?zuj?cymi przepisami fiskalnymi, doskonale sprawdzaj? si? podczas prowadzenia sprzeda?y.

http://www.farex-perla.pl/

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Biznes Ekonomia

1. Gebert cz??ci - Ewitom

Gebert cz??ci - Ewitom Dodano: Sep 3, 2013

Sklep online Ewitom od d?ugiego czasu trudni si? dystrybucj? ró?nych cz??ci spó?ki Geberit. Wspisie produktów/us?ug sklepu znajduj? si? mi?dzy innymi cz??ci do sp?uczek, cz??ci do pisuarów , a ponadto cz??ci do baterii a te? wiele innych us?ug. Sklep Ewitom posiada bardzo bogate do?wiadczenie i cieszy si? du?? popularno?ci? na rynku, jest to...

2. NEXUM - Analizy, Dotacje, Konsulting, Szkolenia

NEXUM - Analizy, Dotacje, Konsulting, Szkolenia Dodano: Sep 28, 2009

Firma zajmuje si? indywidualnym doradztwem dla przedsi?biorstw i instytucji z zakresu pozyskiwania finansowania zewn?trznego inwestycji i szkole? przede wszystkim z dost?pnych programów pomocowych Unii Europejskiej. Oferujemy równie? us?ugi zarz?dzania i rozliczania projektów unijnych zw?aszcza finansowanych z EFS. Na ?yczenie przygotowujemy...

3. Kancelaria Adwokacka adwokat ?l?skie

Kancelaria Adwokacka adwokat ?l?skie Dodano: Sep 26, 2013

Rybnicka kancelaria adwokacka Andrzeja Babilasa to placówka z wieloletnim do?wiadczeniem w kompleksowej obs?udze prawnej podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Jej profesjonalny i wykwalifikowany personel z powodzeniem zajmuje si? sprawami powi?zanymi z prawem cywilnym, prawem karnym, prawem rodzinnym, prawem pracy, prawem...

4. Odzie? reklamowa

Odzie? reklamowa Dodano: Jun 5, 2009

Producent Kraków - Ress - polary, kurtki, bluzy, bezr?kawniki, koszulki polo wysokiej jako?ci. Wyspecjalizowany producent odzie?y reklamowej dysponuj?cy du?ymi mo?liwo?ciami. Zapraszamy po reklamowe koszulki polo, bluzki, stroje sportowe i pi?karskie, odzie? reklamowa, t-shirty, podkoszulki, dresy sportowe. Producent Kraków - Ress oferuje...

5. Leasing finansowy

Leasing finansowy Dodano: Sep 30, 2009

Serwis finansowy o leasingu. Leasing jest specyficzn? transakcj?, w której bior? zawsze udzia? trzy ró?ne strony. Najwa?niejszy jest oczywi?cie ten, który wszystko finansuje, a wi?c leasingodawca. Na ogó? jest to po prostu firma, która wyk?ada pieni?dze na zakupy przedmiotów, które kto? bierze w leasing. Opisujemy wady i zalety leasingu jako...