http://www.workplanet.pl

Dodano: 14 May 2008

Workplanet to mi?dzynarodowa agencja rekrutacyjna, grupa wszechstronnych specjalistów dzia?aj?cych w oparciu o wieloletnie do?wiadczenie i sprawdzone rozwi?zania.

Indywidualne podej?cie do ka?dego, dba?o?? o najwy?sze standardy obs?ugi klienta, prostota i skuteczno?? to podstawowe cechy jakie wyró?niaj? Workplanet.

http://www.workplanet.pl

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

Kategorie



Napisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Biznes Ekonomia

1. www.solidnafirma.pl

www.solidnafirma.pl Dodano: May 28, 2019

Czy masz już Certyfikat Solidna Firma? To wyróżnienie poświadczające wiarygodność i niezawodności firmy, któremu zaufało wielu przedsiębiorców. Jako specjalne wyróżnienie dla firm, certyfikat opatrzony jest oryginalnymi podpisami członków Kapituły Programu. Posiadając go masz...

2. Porady prawne

Porady prawne Dodano: Jan 18, 2013

Twojeporady.pl to serwis dla osób poszukuj?cych porad z ró?nych dziedzin prawa, podatków, nieruchomo?ci, wspó?pracy z Uni? Europejsk?. W serwisie mo?na uzyska? odpowied? na zadane pytanie za kwot? 29 z?otych. Eksperci w serwisie zajm? si? wszystkim – od udzielenia porady osobie maj?cej problem z niezap?aconym mandatem do pyta? dotycz?cych...

3. utylinia.pl

utylinia.pl Dodano: Mar 7, 2014

Ekologia jest niezwykle istotna. W trosce o nie firma Utylinia.pl proponuje pe?n? gospodark? odpadami dla ma?ych i du?ych firm, instytucji oraz zak?adów przemys?owych. W ramach oferty przedsi?biorstwo zajmuje si? odbiorem, utylizacj? oraz recyklingiem odpadów niebezpiecznych i innych. Utylinia.pl zajmuje si? równie? konsultingiem w zakresie...

4. Acclamatio – bi?uteria ekskluzywna

Acclamatio – bi?uteria ekskluzywna Dodano: May 23, 2015

Szlachetne metale, pi?kne kamienie i oryginalne wzory. Troszczymy si? o ka?dy detal i wk?adamy w to ca?e serce. Dlaczego? Bo po prostu kochamy pi?kn? bi?uteri?!” takimi s?owami twórcy sklepu jubilerskiego Acclamatio zapraszaj? do swojego sklepu. Nie jeden wielbiciel pi?kna i niebanalnej ekskluzywnej bi?uterii, zaspokoi tam swoje potrzeby w...

5. http://www.gigroup.com.pl

http://www.gigroup.com.pl Dodano: Apr 11, 2017

Agencja pracy Gi Group zajmuje si? rekrutacj? pracowników dla wielu firm polskich i zagranicznych, Wszystkie oferty pracy pochodz? z rzetelnego ?ród?a i zawieraj? prawdziwe informacje. Agencja zach?ca wszystkich do zg?aszania si? w celu znalezienia dobrej pracy lub dobrego pracownika. Zapewniamy oferty pracy w Katowicach dla wszystkich osób,...