http://www.it-pol.pl

Dodano: 7 October 2013

Nasza jednostka dysponuje najogromniejszym asortymentem wyk?adzin dywanowych i PVC. Uda?o nam si? wyekwipowa? wiele jednostek edukacyjnych i samorz?dowych. W naszej jednostce pracuj? jedynie najbardziej wykwalifikowani i do?wiadczeni eksperci z obszaru rynku dywanów w Polsce. IT-POL - Wyk?adziny i dywany posiada dobrze wyekwipowany obiekt handlowy i magazyn, dzi?ki czemu mo?emy zaoferowa? szeroki asortyment towarów. Zale?y nam na dostarczaniu jak najlepszej próby materia?ów. Wszelkie posiadaj? ??dane atesty i certyfikaty, a dodatkowo s? trudno?cieralne i antypo?lizgowe. Wi?cej informacji o naszej dzia?alno?ci, a dodatkowo adres naszej rezydencji, znajduje si? na naszej stronie internetowej:

http://www.it-pol.pl

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Dom Wn?trze

1. CICHO? LIGHTING

CICHO? LIGHTING Dodano: May 27, 2009

CICHO? LIGHTING Firma istnieje od 1953 roku.Oferujemy wysokiej jako?ci lampy,?yrandole,kinkiety, plafoniery,lampy pod?ogowe i biurkowe wykonane z mosi?dzu.Dajemy tak?e mo?liwo?? zmodyfikowania projektów lamp i wykonania ich na specjalne zamówienie.

2. Barydoran.pl

Barydoran.pl Dodano: Nov 26, 2012

Firma DORAN zaprasza wszystkich, którzy potrzebuj? bram gara?owych, bram przemys?owych oraz bram segmentowych. Oferujemy równie? automatyk? i nap?dy do bram, szlabanów, serwis i napraw?. Nasza firma dzia?a na terenie ?odzi i okolic. Zespó? profesjonalistów zespala nap?dy i automaty ró?nych firm, tak aby mo?na by?o obs?ugiwa? je jednym pilotem....

3. wojtbud-inwestycje.pl

wojtbud-inwestycje.pl Dodano: Aug 1, 2016

Jeste?my firm? dewelopersk? z wieloletnim do?wiadczeniem na rynku. Wybudowane przez nas apartamenty spotka?y si? z zachwytem Kupuj?cych - a to wszystko dzi?ki naszej pasji i pragnieniu spe?niania faktycznych potrzeb mieszkaniowych Polaków. Realizujemy projekty bez zb?dnych opó?nie? i charakteryzujemy si? dobrymi warunkami cenowymi. Apartamenty...

4. Bramy gara?owe

Bramy gara?owe Dodano: Dec 7, 2012

prokad.com.pl to do?wiadczona firma budowlano-urz?dzeniowa, proponuj?ca swoim przysz?ym klientom profesjonalne us?ugi dotycz?ce produkcji i montowania przeciwpo?arowych drzwi i bram gara?owych.
Je?li aktualnie budujesz dom i stoisz przed problemem wyboru jednego z tych elementów - zapraszamy na nasz? stron?.

5. Projekty wn?trz mieszka?

Projekty wn?trz mieszka? Dodano: Oct 30, 2012

Blog dostarczy du?o ciekawych wiadomo?ci i praktycznych porad o tematyce aran?acji w?asnego mieszkania. W serwisie znajduje si? wiele interesuj?cych wiadomo?ci, jak zaprojektowa? w?asn? dzia?k?. Blog zawiera wiele porad i pomys?ów o projektach wn?trz mieszka?. Wiele ciekawych artyku?ów o us?ugach budowlanych.