http://pronobel.pl

Dodano: 1 July 2013

Legalna praca dla Opiekunek na terenie Niemiec. Sprawd? aktualne oferty pracy w opiece nad osob? starsz? i odbierz 200 z?. na start.

Celem firmy Pronobel s? zadowoleni pracownicy. Zapewniamy im podj?cie legalnej pracy w charakterze Opiekunki i Opiekuna Osób Starszych oraz Pomocy domowej w Polsce i Niemczech.

Wszystkim pracownikom oferujemy pe?ne wsparcie w za?atwieniu niezb?dnych formalno?ci oraz profesjonaln? organizacj? wyjazdu. Nasze oferty obejmuj? zakwaterowanie i wy?ywienie.

Doceniaj?c zaufanie, jakim darz? nas nasi pracownicy gwarantujemy im stabilne zatrudnienie i d?ugotrwa?? wspó?prac?. Do??cz do najlepszej kadry Opiekunów w Polsce!

http://pronobel.pl

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Biznes Ekonomia > Praca za granic?

1. praca w Oxfordzie

praca w Oxfordzie Dodano: Jul 24, 2009

Opiekunka do dziecka czy kierowca ci?gnika siod?owego to tylko przyk?adowe oferty pracy, jakie mo?na znale?? w Internecie. Oferty takiej pracy jak równie? wielu innych, mo?na znale?? g?ównie w portalach po?wi?conych pracy za granic?. Poniewa? coraz wi?cej osób decyduje si? na wyjazd za granic? w celach zarobkowych, w sieci pojawia si? równie...

2. praca w Oxfordzie

praca w Oxfordzie Dodano: Jul 24, 2009

Wszyscy, którzy decyduj? si? na wyjazd za granic? w celach zarobkowych, staj? przed dylematem, w jaki sposób i sk?d pozyska? najlepsze og?oszenia o prac?. Wyje?d?aj?c za granic?, czyli do obcego pa?stwa, w którym nie tylko j?zyk, ale i prawo jest inne, ka?dy, kto podejmuje tak? decyzje, stara si? nie trafi? kul? w p?ot. Historia pracy Polaków za...

3. Praca opieka Niemcy

Praca opieka Niemcy Dodano: Jan 10, 2011

Kiedy cz?owiek jest ju? w podesz?ym wieku wymaga odpowiedniej opieki, poniewa? nie zawsze jest w stanie sobie sam ze wszystkim poradzi?, dlatego wa?ne jest zapewnienie wszystkim tym ludziom jak najlepszych warunków na spokojne prze?ycie staro?ci. Jeste?my agencj? zajmuj?c? si? poszukiwaniem ofert w Niemczech dla specjalistów z polski. Wiemy, i?...

4. Prawo pracy Norwegia

Prawo pracy Norwegia Dodano: Mar 22, 2012

Praca na emigracji wi??e si? z respektowaniem praw, które w danym kraju obowi?zuj?. Prawo pracy Norwegia uregulowane zosta?o przez ustaw? dotycz?c? bezpiecze?stwa i ?rodowiska pracy. Wiele z norweskich urz?dów posiada wersje angielskie prawa pracy, co jest udogodnieniem dla wszystkich pracowników z zewn?trz. Bardzo znacz?c? uwag? przyk?ada si?...

5. smart-hr.pl - firma headhunterska

smart-hr.pl - firma headhunterska Dodano: Mar 23, 2020

Przygotowaliśmy ofertę dla osób, które szukają pracy jak i dla tych, którzy szukają pracowników. Możemy zaoferować specjalne pakiety jak i pojedyncze usługi. Zachęcamy do sprawdzenia, co firma headhunterska ma przygotowanego dla Was. Mamy tego naprawdę bardzo dużo i co ważne my się na...