http://cema.pl

Dodano: 21 June 2013

Zach?camy do poznania si? z ofert? przygotowan? przez pracowników Przedsi?biorstwa Modernizacji Obiektów Przemys?owych Cema. G?ówne biuro naszego przedsi?biorstwa mie?ci si? w Opolu, ale dzi?ki rozrzuconym po kraju oddzia?om i du?ej flocie transportowej, dostarczamy nasze artyku?y do Klientów w ca?ej Polsce. Dostarczamy cz??ci zamienne dla wielu ga??zi przemys?u. Dzi?ki w?asnej odlewni, umieszczonej w Myszkowie i biuru technologiczno- konstrukcyjnemu oferujemy najwy?szej klasy fragmenty w niewielkich cenach i krótkim czasie realizacji. Dostarczamy cz??ci mi?dzy innymi dla cementowni - produkujemy cz??ci oraz podzespo?y ch?odników, oraz elementy kruszarek klinkieru. W produkcji u?ywamy staliwo najwy?szej klasy o wysokich parametrach gwarantuj?cych w?a?ciwe dzia?anie elementów. Bli?sze informacje na naszej stronie internetowej.

http://cema.pl

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Produkcja Przemys?

1. Technologia tampodruku

Technologia tampodruku Dodano: Aug 18, 2022

Technologia tampodruku to proces wykorzystywany do drukowania na małych, nierównych powierzchniach. Tampodruk posiada wiele zalet. Proces jest wydajny, a nadruk jest wytrwały. Tampodruk jest odporny na ścieranie, wpływy chemikaliów oraz wody. Tampodruk ma wysoką rozdzielczość. Dodatkowo dobrze kryje...

2. Envag.pl - Mierniki i detektory gazów RAE SYSTEMS

Envag.pl - Mierniki i detektory gazów RAE SYSTEMS Dodano: Jul 8, 2013

Dostarczamy dla naszych klientów profesjonalne przeno?ne mierniki i detektory przeznaczone do pomiarów gazów toksycznych, wybuchowych oraz tlenu, lotnych zwi?zków organicznych i promieniowania. W naszej ofercie znajduj? si? tak?e specjalistyczne systemy pomiarowe przeznaczone do monitoringu zagro?e? chemicznych. Prezentujemy urz?dzenia...

3. TOM-STAL produkty ze stali

TOM-STAL produkty ze stali Dodano: Feb 29, 2016

W Janowie Lubelskim mie?ci si? przedsi?biorstwo Tom Stal, jakie zajmuje si? sprzeda?? wyrobów hutniczych. Nasza firma zaistnia?a w 2002 roku i ma du?e do?wiadczenie. Oferujemy: kszta?towniki, profile, rury, pokrycia dachowe, zamki, zawiasy, ?ruby, tarcze, za?lepki, klamki do drzwi, ko?a, zestawy ko?owe, siatki ogrodzeniowe, wózki do bram,...

4. Szybkozlaczki.pl

Szybkozlaczki.pl Dodano: Feb 19, 2019

Gor?co zach?camy do zapoznania si? ze stron? internetow? po?wi?con? szybkoz??czom, czyli elementom, które wykorzystywane s? w instalacjach pneumatycznych oraz hydraulicznych. Przygotowana dla u?ytkowników baza produktów stanowi du?? pomoc w wyborze niezb?dnych do pracy elementów, a publikowane przez specjalistów artyku?y skutecznie rozwijaj?...

5. www.stora-drain.pl kana?y

www.stora-drain.pl kana?y Dodano: Feb 12, 2018

Systemowe rozwi?zania odprowadzania wody deszczowej z polimerobetonu marki STORA-DRAIN oferuje O.P.S.O. Sp. z o.o.. Dzi?ki swojej niewielkiej wadze i sporej mocy, nasze odwodnienia liniowe maj? szerokie zastosowanie, zarówno w prywatnych realizacjach (domy, posesje, odwodnienia podjazdów, wjazdów do gara?y), jak i w budownictwie publicznym, m....