http://benefit-multimedia.pl

Dodano: 23 May 2013

Nasza oferta obejmuje profesjonaln? produkcj? multimedialn?. Nasze produkty to: HoReCa TV - atrakcyjny program emitowany w modnych kawiarniach, pubach, restauracjach, a tak?e Benefit TV - nowoczesny projekt dost?pny na ekranach w wyselekcjonowanych o?rodkach sportowych w ca?ej Polsce. Specjalizuje si? w obszarze Digital Signage, zajmujemy si? budow? i rozwojem taj sieci. Zapraszamy do tego, by szerzej zapozna? si? z nasz? ofert?.

http://benefit-multimedia.pl

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Marketing Reklama

1. Ad.Media Consulting

Ad.Media Consulting Dodano: Aug 11, 2009

Ad.Media Consulting jest agencj? reklamow? oferuj?c? Pa?stwu us?ugi z zakresu marketingu, reklamy, public relations oraz sponsoringu, banerów reklamowych, siatki reklamowe, wynajmu billboardów. Prowadzimy doradztwo obejmuj?ce kszta?towanie wizerunku firmy i osób w mediach oraz w komunikacji bezpo?redniej. W sposób profesjonalny, z niema?ym...

2. Empore - obs?uga konferencji

Empore - obs?uga konferencji Dodano: Nov 27, 2010

Oferujemy Pa?stwu przygotowanie profesjonalnych materia?ów i upominków reklamowych.
- z naszej szerokiej oferty polecamy upominki reklamowe
- proponujemy artyku?y z nadrukiem reklamowym
- wykonanie identyfikatorów dla go?ci na konferencje
- zaprojektowanie i wydrukowanie materia?óW poligraficznych i reklamowych
...

3. Flagi,maszty,banery,proporczyki

Flagi,maszty,banery,proporczyki Dodano: Feb 5, 2010

Jeste?my polsk? firm? produkuj?c? flagi od 1993 roku. Uruchomienie produkcji w Rurzycy poprzedzi?o nasze dwunastoletnie do?wiadczenie w bran?y flagowej w Szwecji. Te do?wiadczenia pocz?tkowo okre?li?y równie? struktur? naszych Klientów - na pocz?tku g?ównymi odbiorcami naszych flag by?y firmy reklamowe ze Skandynawii. W chwili obecnej jednak,...

4. www.wizual-reklamy.pl

www.wizual-reklamy.pl Dodano: Dec 5, 2018

Szukasz dla swojej firmy najbardziej efektywnych form reklamy i widoczności? Zapraszamy do zapoznania z możliwościami, jakie daje reklama świetlna. Firma Wizual we Wrocławiu to producent tego rodzaju nośników we Wrocławiu oraz okolicach Dolnego Śląska. Dzięki takim rozwiązaniom informacja...

5. Wyklejauto.pl - Wyklejanie aut Dawid Lesicki

Wyklejauto.pl - Wyklejanie aut Dawid Lesicki Dodano: Jul 8, 2013

Poszukuj?c dobrej oferty w zakresie wyklejania samochodów, postaw na rozwi?zania oferowane przez nasz? firm?. Zapewniamy pe?en profesjonalizm, a nasze do?wiadczenie w wyklejaniu - zarówno na poziomie projektowania, jak i kwestii zwi?zanych bezpo?rednio z praktycznym oklejaniem zapewnia wysok? jako?? wszystkich oferowanych przez nas rozwi?za?....