http://www.zwrotpodatkow.pl

Dodano: 24 January 2012

Pracowa?e? legalnie poza granicami naszego kraju? Najprawdopodobniej mo?esz uzyska? zwrot podatku z zagranicy. Nasze biuro umo?liwi za?atwienie w prosty i szybki sposób wszystkich formalno?ci. Poprowadzimy Twoj? spraw? przed odpowiednim Urz?dem Podatkowym za granic? i odzyskamy Twój podatek. Dzi?ki nam uzyskasz zwrot podatku z Wielkiej Brytanii, Irlandii PD, Niemiec, Austrii, Holandii, Danii, Norwegii, oraz USA. Pomo?emy tak?e uzyska? zasi?ek rodzinny z Niemiec (Kindergeld).

http://www.zwrotpodatkow.pl

Średnia : 5.00 / 5 | Głosów : 1

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Inne wpisy tego użytkownika

1. Podatek z Holandii

Podatek z Holandii Dodano: Jan 24, 2012

Wszyscy, którzy pracowali legalnie na terenie Holandii, mog? stara? si? o zwrot podatku z zagranicy. Nale?y w tym celu z?o?y? zeznanie przed holenderskim Urz?dem Podatkowym, w czym pomo?e nasze biuro. Posiadamy wieloletnie do?wiadczenie i ka?d? spraw? prowadzimy indywidualnie, uzyskuj?c maksymalne kwoty zwrotów. Dzi?ki nam nie trzeba zna?...

2. Podatek Norwegia

Podatek Norwegia Dodano: Jan 24, 2012

Ka?dy, kto pracowa? w Norwegii, powinien rozliczy? si? z tamtejszym urz?dem podatkowym SKAT. Dzi?ki temu istnieje du?e prawdopodobie?stwo, ?e otrzyma si? zwrot podatku z zagranicy. Samodzielne przeprowadzenie takiej procedury mo?e by? skomplikowane, pomo?e w tym nasze biuro. Dzi?ki naszemu wieloletniemu do?wiadczeniu uzyskamy maksymalny zwrot w...

3. Podatki z zagranicy

Podatki z zagranicy Dodano: Jan 24, 2012

Pracowa?e? legalnie poza granicami naszego kraju? Najprawdopodobniej mo?esz uzyska? zwrot podatku z zagranicy. Nasze biuro umo?liwi za?atwienie w prosty i szybki sposób wszystkich formalno?ci. Poprowadzimy Twoj? spraw? przed odpowiednim Urz?dem Podatkowym za granic? i odzyskamy Twój podatek. Dzi?ki nam uzyskasz zwrot podatku z Wielkiej Brytanii,...

4. Podatek z Niemiec

Podatek z Niemiec Dodano: Jan 24, 2012

Nasze biuro podatkowe przygotuje dla Ciebie rozliczenie podatkowe z Niemiec i pomo?e uzyska? zwrot podatku. Mo?e go otrzyma? ka?dy, kto pracowa? legalnie na terenie tego kraju, nawet do 4 lat wstecz. Przeprowadzamy sami ca?? procedur?, zmniejszaj?c do minimum wymagane formalno?ci. Mo?emy za?atwi? maksymalny zwrot podatku z Niemiec w najkrótszym...

5. Zwrot podatku Anglia

Zwrot podatku Anglia Dodano: Jan 24, 2012

Zapraszamy do skorzystania z naszych us?ug, pomo?emy Ci uzyska? zwrot podatku z Wielkiej Brytanii. Je?li legalnie pracowa?e? w tym kraju, mo?esz uzyska? zwrot nadp?aconego podatku nawet do 4 lat wstecz. Wystarczy, ?e posiadasz dokument P45, P60 lub nawet payslip. Nasze biuro przeprowadzi ca?? procedur? przez brytyjskim Urz?dem podatkowym i...

Wpisy w tej kategorii : Biznes Ekonomia > Praca za granic?

1. Praca spawacz w Czechach

Praca spawacz w Czechach Dodano: Jan 24, 2009

Mamy dla Was ofert? pracy w Czechach na stanowisku spawacza. Warunki pracy s? bardzo dobre, pensja jest wysoka, a zakwaterowanie jest bezp?atne, dzi?ki czemu nasza oferta pracy dla Was jest bardzo atrakcyjna. Na naszej stronie znajduj? si? szczegó?owe informacje, zajrzyj i sprawd?.

2. Akty prawne, prawo podatkowe, kodeks pracy - ABC.com.pl

Akty prawne, prawo podatkowe, kodeks pracy - ABC.com.pl Dodano: Jul 5, 2009

Serwis ABC.com.pl przedstawia informacje dotycz?ce m.in. takich zagadnie? jak: akty prawne, prawo podatkowe, kodeks pracy. W serwisie znajdziesz równie? archiwum aktów normatywnych oraz nowelizacje prawa. Serwis ABC.com.pl przedstawia informacje dotycz?ce m.in. takich zagadnie? jak: dzienniki ustaw, akty prawne, ustawy. W serwisie znajdziesz...

3. Gmandk.com

Gmandk.com Dodano: Feb 12, 2014

Firma GM&K zapewnia kompleksow?, profesjonaln? obs?ug? dotycz?c? planowania wyjazdów do Wielkiej Brytanii i wszelkich formalno?ci z tym zwi?zanych. Specjali?ci firmy GM&K swoj? ofert? kieruj? zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych, ca?o?ciowo zapewniaj? asyst?, doradztwo, wybieraj?c dopasowane rozwi?zania. Z GM&K mo?na ?atwiej...

4. opiekunki Niemcy

opiekunki Niemcy Dodano: Dec 22, 2011

Korzystanie ze wsparcia po?rednika pomagaj?cego w znajdowaniu pracy w Niemczech niesie za sob? wiele zalet i trudnych do zakwestionowania zysków. Jednym z nich jest ten, który wi??e si? z mo?liwo?ci? podj?cia legalnej pracy. Polska opiekunka osób starszych w Niemczech ma prawo do ?wiadcze? socjalnych, urlopu wypoczynkowego i pracy w godziwych...

5. Praca w opiece na terenie Niemiec - Favoris

Praca w opiece na terenie Niemiec - Favoris Dodano: Jul 1, 2013

Opiekunka do Niemiec pilne poszukiwana! Sprawdzone oferty legalnej pracy w opiece w Niemczech nad osob? starsz?. Gwarantowane wysokie zarobki i premie.

Favoris to zespó? osób z d?ugoletnim do?wiadczeniem na rynku. Naszym celem jest budowanie trwa?ej relacji Pracodawca-Pracownik oraz profesjonalna pomoc w podj?ciu pracy w Polsce i...