http://www.zwrot-podatkow.pl

Dodano: 24 January 2012

Ka?dy, kto pracowa? w Norwegii, powinien rozliczy? si? z tamtejszym urz?dem podatkowym SKAT. Dzi?ki temu istnieje du?e prawdopodobie?stwo, ?e otrzyma si? zwrot podatku z zagranicy. Samodzielne przeprowadzenie takiej procedury mo?e by? skomplikowane, pomo?e w tym nasze biuro. Dzi?ki naszemu wieloletniemu do?wiadczeniu uzyskamy maksymalny zwrot w najkrótszym mo?liwym czasie. Realizujemy zwrot podatku z UK, Irlandii PD, Niemiec, Austrii, Holandii, Danii, Norwegii, oraz USA. Pomo?emy tak?e uzyska? zasi?ek rodzinny z Niemiec (Kindergeld).

http://www.zwrot-podatkow.pl

Średnia : 5.00 / 5 | Głosów : 1

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Inne wpisy tego użytkownika

1. Podatek z Holandii

Podatek z Holandii Dodano: Jan 24, 2012

Wszyscy, którzy pracowali legalnie na terenie Holandii, mog? stara? si? o zwrot podatku z zagranicy. Nale?y w tym celu z?o?y? zeznanie przed holenderskim Urz?dem Podatkowym, w czym pomo?e nasze biuro. Posiadamy wieloletnie do?wiadczenie i ka?d? spraw? prowadzimy indywidualnie, uzyskuj?c maksymalne kwoty zwrotów. Dzi?ki nam nie trzeba zna?...

2. Podatki z zagranicy

Podatki z zagranicy Dodano: Jan 24, 2012

Pracowa?e? legalnie poza granicami naszego kraju? Najprawdopodobniej mo?esz uzyska? zwrot podatku z zagranicy. Nasze biuro umo?liwi za?atwienie w prosty i szybki sposób wszystkich formalno?ci. Poprowadzimy Twoj? spraw? przed odpowiednim Urz?dem Podatkowym za granic? i odzyskamy Twój podatek. Dzi?ki nam uzyskasz zwrot podatku z Wielkiej Brytanii,...

3. Podatek z Niemiec

Podatek z Niemiec Dodano: Jan 24, 2012

Nasze biuro podatkowe przygotuje dla Ciebie rozliczenie podatkowe z Niemiec i pomo?e uzyska? zwrot podatku. Mo?e go otrzyma? ka?dy, kto pracowa? legalnie na terenie tego kraju, nawet do 4 lat wstecz. Przeprowadzamy sami ca?? procedur?, zmniejszaj?c do minimum wymagane formalno?ci. Mo?emy za?atwi? maksymalny zwrot podatku z Niemiec w najkrótszym...

4. Zwrot podatku Anglia

Zwrot podatku Anglia Dodano: Jan 24, 2012

Zapraszamy do skorzystania z naszych us?ug, pomo?emy Ci uzyska? zwrot podatku z Wielkiej Brytanii. Je?li legalnie pracowa?e? w tym kraju, mo?esz uzyska? zwrot nadp?aconego podatku nawet do 4 lat wstecz. Wystarczy, ?e posiadasz dokument P45, P60 lub nawet payslip. Nasze biuro przeprowadzi ca?? procedur? przez brytyjskim Urz?dem podatkowym i...

5. Podatek Norwegia

Podatek Norwegia Dodano: Jan 24, 2012

Ka?dy, kto pracowa? w Norwegii, powinien rozliczy? si? z tamtejszym urz?dem podatkowym SKAT. Dzi?ki temu istnieje du?e prawdopodobie?stwo, ?e otrzyma si? zwrot podatku z zagranicy. Samodzielne przeprowadzenie takiej procedury mo?e by? skomplikowane, pomo?e w tym nasze biuro. Dzi?ki naszemu wieloletniemu do?wiadczeniu uzyskamy maksymalny zwrot w...

Wpisy w tej kategorii : Biznes Ekonomia > Doradztwo finansowe

1. Biura ksi?gowe ?ód?

Biura ksi?gowe ?ód? Dodano: Nov 8, 2011

Chcemy zach?ci? wszystkich dyrektorów do zapoznania si? z rozwi?zaniami naszej dzia?alno?ci. Mamy ?wiadomo??, jak wielkie znaczenie ma dla Was oszcz?dno?? czasu i pieni?dzy, dlatego zorganizowali?my ofert? specjalnie dla Was. Obs?ugujemy nie tylko polskie przedsi?biorstwa, ale te? zagraniczne. Zajmujemy si? szeroko poj?t? ksi?gowo?ci?,...

3. Doradztwo Finansowe | MP GROUP | Praca i Kariera w Polsce

Doradztwo Finansowe | MP GROUP | Praca i Kariera w Polsce Dodano: Aug 4, 2007

Kreatywny Biznes | Praca w Polsce - Zarobki jak za granic?. Doradztwo i Po?rednictwo Finansowe - Dobra praca za wysokie wynagrodzenie. Je?li szukasz sta?ej pracy lub dodatkowych zarobków, cenisz sobie niezale?no?? i brak ogranicze?, chcesz zarabia? tyle, ile potrzebujesz - pracuj z nami.
Oferujemy: Nowoczesne rozwi?zania finansowe,...

4. Odszkodowania

Odszkodowania Dodano: Jun 2, 2009

Najwy?sze odszkodowania Wa?brzych, odszkodowania Opole, biuro dochodzenia odszkodowa? - Meditor Wroc?aw. Zado??uczynienia, odszkodowanie powypadkowe, renty. Dochodzenie odszkodowa? od firm ubezpieczeniowych. internetowy System Monitoringu Spraw - przejrzyste zasady wspó?pracy i uzyskanie maksymalnego odszkodowania. Wypadek, zado??uczynienie,...

5. Biuro rachunkowe Bemowo

Biuro rachunkowe Bemowo Dodano: Jan 1, 2011

Biuro rachunkowe Msdartom oferuje swoim klientom kompleksowe us?ugi w zakresie ksi?gowo?ci i doradztwa podatkowego. Biuro prowadzi ksi?gi rachunkowe zgodnie z ustaw? o rachunkowo?ci i opracowuje zasady polityki rachunkowo?ci na indywidualne potrzeby swoich klientów. Oferujemy równie? tymczasowe wsparcie ksi?gowe i us?ugi niestandardowe dla...