http://www.tubu.pl

Dodano: 19 February 2011

TUBU to serwis ze zleceniami dla firm oraz osób prywatnych. Zlecenia mo?na dodawa? na okre?lony przedzia? czasowy. W serwisie mozna umieszcza? oferty pracy. Znajduj? si? tutaj równiez darmowy program wspomagaj?cy tworzenie biznes planu. Serwis ma za zadanie po?redniczy? pomi?dzy potencjalnym zleceniodawc? i zleceniobiorc? ma u?atwic w znalezieniu kompetentej osoby w celu wykonania okre?lonego zadania,pracy,zlecenia,us?ugi... ?eby zlo?y? zlecenie nie jest wymagana rejestracja

http://www.tubu.pl

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Biznes Ekonomia

1. Skorzystajzchwilowki.pl

Skorzystajzchwilowki.pl Dodano: Nov 13, 2017

Zepsu?o ci si? auto? Wypad?a ekstra oferta wyjazdu all inclusive? A mo?e ponios?o Ci? na zakupach? Jedno jest pewne – potrzebujesz szybko nap?ywu gotówki, najlepiej bez zb?dnych formalno?ci. Wejd? na stron? skorzystajzchwilówki i zapoznaj si? z tematyk? chwilówek dost?pnych na rynku. Ich ró?norodno?? i niemal?e nieograniczone mo?liwo?ci...

2. angielski t?umaczenia

angielski t?umaczenia Dodano: Mar 1, 2013

Dzi?ki sta?emu, bezpo?redniemu kontaktowi z firm? klient ma mo?liwo?? ci?g?ego ?ledzenia procesu t?umaczenia swoich, zleconych materia?ów. Mo?e zg?asza? poprawki, konsultowa? si? w celu zmiany tre?ci t?umaczenia oraz na bie??co je dogl?da?. Jest to gwarancj? satysfakcji z uzyskanego efektu, który z pewno?ci? b?dzie zgodny z oczekiwaniami...

3. Skup z?omu i surowców wtórnych - Nikstal - ?l?sk

Skup z?omu i surowców wtórnych - Nikstal - ?l?sk Dodano: Nov 25, 2014

Przedstawiamy Pa?stwu firm? Nikstal, której dzia?alno?? przyczynia si? do ogólnie poj?tego dbania o ?rodowisko naturalne. W firmie Nikstal zajmujemy si? skupem z?omu stalowego i ?eliwnego, wszelkiego rodzaju metali kolorowych oraz innych surowców wtórnych (min. makulatury i akumulatorów). Dzia?amy g?ównie w Mys?owicach, Sosnowcu, Katowicach...

4. IT & Telecoms in Poland

IT & Telecoms in Poland Dodano: Mar 9, 2007

Information on the IT, telecommunications and e-business markets in Central and Eastern Europe (Poland, Czech Republic, Hungary, Russia and Slovakia) - free newsletters, articles and weekly sector news.

5. Eco Myjnie Chemia samochodowa

Eco Myjnie Chemia samochodowa Dodano: Apr 5, 2013

Aktywny rozwój, wykwalifikowany personel i wyj?tkowo atrakcyjne op?aty, to zaledwie kilka z naszych plusów. Niezale?nie od tego, oferujemy mo?liwo?? zakupu zawodowych myjni parowych, których producentem jest renomowana w?oska firma. W naszej ofercie odnajd? Pa?stwo naj?wie?sze rozwi?zania, jakie z powodzeniem sprawdz? si? w obiektach...