http://CechyPracownika.pl/

Dodano: 18 June 2010

Kompetentny test oceny pracownika. Kwestionariusz ten powie Ci w jakie posiadasz cechy dobrego pracownika. Dowiesz si? o sposobie, w jaki wygl?dasz w oczach potencjalnego pracodawcy.

Czy potrafisz spo?ytkowa? swoje zalety i talenty? Czy posiadasz swoje wielkie hobby i zainteresowania, które mo?esz wyeksploatowa? w celach komercyjnych? Czy posiadasz predyspozycje adaptacyjne? Na te i inne, jak i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w niniejszym te?cie oceny pracy pracownika.

W serwisie "Cechy dobrego pracownika" trafisz równie? na bardzo przydatne zawodowe porady. Poczytasz o cechach i podej?ciu wyj?tkowo cenionym przez pracodawców, szybkim zwi?kszaniu osobistych kwalifikacji zawodowych, wykorzystywaniu posiadanych wyró?nie? zawodowych i inne. Serdecznie zapraszamy do serwisu, który z ca?? pewno?ci? pomo?e Ci wzmocni? swoj? pozycj? w ?wiecie finansów i biznesu!

http://CechyPracownika.pl/

Średnia : 3.67 / 5 | Głosów : 3

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Biznes Ekonomia > Doradztwo personalne

1. Test na zainteresowania

Test na zainteresowania Dodano: May 7, 2010

Kwestionariusz na zainteresowania zawodowe, który mo?e pomóc Ci okre?li? Twoje preferencje zawodowe, jak i uka?e odpowiedni kierunek rozwoju zawodowego.

Poznasz swoje mocne i s?abe strony, dzi?ki czemu ?aden zatrudniaj?cy nigdy Ci? nie zadziwi. Odkryjesz dzi?ki temu serwisowi fachy i czynno?ci, do których czynienia posiadasz...

2. Zawody - profesje w historii - mlynarz.com.pl

Zawody - profesje w historii - mlynarz.com.pl Dodano: Jul 1, 2013

Serwis mlynarz.com.pl po?wi?cony jest tematyce zawodów, jakie ludzie wykonywali na przestrzeni wieków i jakie obecnie wykonuj?. Od?wie?a w pami?ci takie profesje, których ju? nie ma (bednarz, ko?odziej, ludwisarz). Jednocze?nie prezentuje te z zawodów, które za spraw? rozwoju technologii, a szczególnie nauk informatycznych, czy medycznych...

3. Profecjonalne nianie opiekunki gosposie z Anio?owa

Profecjonalne nianie opiekunki gosposie z Anio?owa Dodano: Jun 22, 2010

CPP Anio?owo poleca rodzicom guwernantki, nianie i innych pracowników domowych.
Prowadzi równie? Domowe Anio?kowo w którym w godz. od 10-14 odbywa si?
warsztacik plastyczny - P?DZELEK. W domowej, bezstresowej atmosferze dzieci
ucz? si? poprzez zabaw? pod okiem animatora zabawy i pedagog a-socjoterapeuty. Rysuj?, maluj?,...

4. Agencje pracy tymczasowej coraz popularniejsze

Agencje pracy tymczasowej coraz popularniejsze Dodano: Jan 27, 2015

Praca tymczasowa coraz popularniejsza jako forma zatrudniania pracowników. Firmy Agencji tymczasowej s? coraz bardziej elastyczne i przestawiaj? elastyczne rozwi?zania dla zatrudnianych pracowników. Mo?na zaobserwowa? rosn?ce zainteresowanie firm, zatrudniaj?cych pracowników z agencji pracy. Du?e zainteresowanie jest w?ród firm produkcyjnych,...

5. Job Coaching Warszawa Ewa Kawecka

Job Coaching Warszawa Ewa Kawecka Dodano: Mar 11, 2014

Korzystaj?c z naszego coachingu odnajdziesz swój potencja? do korzystnych zmian w swoim ?yciu. Pokonasz swoje najwi?ksze obawy, l?ki i ograniczaj?ce Ci? prze?wiadczenia. Odkryjesz determinanty swoich zachowa?. Poznasz mechanizmy i zewn?trzne narz?dzia, które sprawi? ?e, samodzielne, bez pomocy coacha, b?dziesz zmienia? to co jest...