http://www.krserwis.waw.pl

Dodano: 14 February 2010

Wykonujemy instalacje sanitarne, grzewcze, gazowe.
Oferujemy nowoczesne systemy grzewcze: systemy solarne, ogrzewanie pod?ogowe, termokominki, kot?ownie oraz ogrzewanie tradycyjne.
Instalacje wykonujemy z plasiku, alupexu, miedzi, stali (tak?e spawane).
Posiadamy autoryzacj? wiod?cych producentów rur i kot?ów.
Wykonujemy nowe instalacje oraz ?wiadczymy nast?puj?ce us?ugi:
awarie, remonty, modernizacje, udroznienia, bia?y monta?, pod??czenia kuchenek, kot?ów, podgrzewaczy - posiadamy niezb?dne uprawnienia, stemplujemy gwarancj?; konserwacja, pomiary, kontrola szczelno?ci, monta? i wymiana wodomierzy. Solidnie. Istnieje mo?liwo?? wykonania us?ugi z materia?em z VAT 7%.
Tel. 22 434 65 96, 501 690 900, 600 606 607.

http://www.krserwis.waw.pl

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Biznes Ekonomia

1. Opcje binarne - gra gieldowa

Opcje binarne - gra gieldowa Dodano: Mar 5, 2015

W naszym serwisie przeznaczonym nie tylko dla graczy gie?dowych, mozna oprócz przeró?nych technik inwestowania na gie?dzie znale?? równie? szereg informacji dotycz?cych inwestowania w opcje binarne. W dedykowanej sekcji znajduj? sie m.in. informacje odno?nie wyboru platformy opcji binarnych, jest równie? podr?cznik dotycz?cy jak gra? na opcjach...

2. Szkolenia Dla Firm

Szkolenia Dla Firm Dodano: Oct 19, 2011

Zapraszamy do skorzystania z naszych szkole? jakie odbywaj? si? w ca?ej Polsce. Zapraszamy wszystkich ch?tnych. Posiadamy wszystkie niezb?dne certyfikaty oraz licencje do wykonywania takich kursów, wydajemy równie? niezb?dne za?wiadczenia po zako?czeniu takiego kursu. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych us?ug!

3. Mennica Ma?opolska – inwestycja z uczuciem

Mennica Ma?opolska – inwestycja z uczuciem Dodano: May 23, 2015

Mennica Ma?opolska powsta?a z pasji do z?ota i metali szlachetnych. G?ównym polem dzia?alno?ci firmy jest produkcja sztabek inwestycyjnych o wadze od 1 do 100 gramów. W swojej mo?na znale?? te? kolekcj? Z?oty Prezent, czyli unikatowe sztabki w okoliczno?ciowych opakowaniach mi?dzy innymi; z okazji chrztu, pierwszej komunii czy ?lubu,...

4. STANIS?AW GUZIK blaty ?azienkowe kraków

STANIS?AW GUZIK blaty ?azienkowe kraków Dodano: Aug 29, 2014

Firma kamieniarska prowadzona przez Stanis?awa Guzika dzia?a od 1987 roku. Specjalizujemy si? w wykonywaniu nagrobków i grobowców z kamienia naturalnego importowanego z wielu krajów ?wiata. Rozporz?dzamy nowoczesnym zapleczem maszynowym, które pozwala nam na urzeczywistnianie wszystkich pomys?ów klientów. Oprócz nagrobków wykonujemy kuchenne...

5. WorkPlanet Sp. z o.o.

WorkPlanet Sp. z o.o. Dodano: May 14, 2008

Workplanet to mi?dzynarodowa agencja rekrutacyjna, grupa wszechstronnych specjalistów dzia?aj?cych w oparciu o wieloletnie do?wiadczenie i sprawdzone rozwi?zania.

Indywidualne podej?cie do ka?dego, dba?o?? o najwy?sze standardy obs?ugi klienta, prostota i skuteczno?? to podstawowe cechy jakie wyró?niaj? Workplanet.