http://www.pl.tuerkischeallgemeine.de/

Dodano: 19 December 2009

Witam serdecznie chcia?em zaprosi? wszystkich na stron? z bardzo ciekawymi artyku?ami po?wi?conymi regionowi ?l?skiemu i jego okolicom. Jak i równie? ca?ej Polski. Ka?dy kto chce mie? dost?p do naj?wie?szych wiadomo?ci z naszego wci?? rozwijaj?cego i rosn?cego w gospodarcz? pot?g? regionu ?l?skiego mo?e ju? dzi? wej?? na mojego bloga i dosta? zastrzyk ?wie?ych informacji.

http://www.pl.tuerkischeallgemeine.de/

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Internet Komputery > Blogi

1. Blog podró?niczy

Blog podró?niczy Dodano: Apr 2, 2013

Od zawsze zafascynowany wyprawami w dzikie obszary gdzie cywilizacja nie si?ga lub jej udzia? jest znikomy.
Z ma?ego bud?etu nieraz potrafi zorganizowa? wielk? wypraw?. Tu licz? si? ch?ci, upór, samozaparcie i przede wszystkim marzenia. Wtedy ?adne przeszkody nie maj? racji bytu. Marzy o podró?y do Mongolii, chce zorganizowa? wypraw? na...

2. Blog about programming in (JAVA, .NET, Silverlight, Python, Symbian itd.)

Blog about programming in (JAVA, .NET, Silverlight, Python, Symbian itd.) Dodano: Apr 16, 2008

Blog Jacka Ciereszko o programowaniu. Blog po?wi?cony jest g?ównie tematyce technologii silverlight, cho? nie stroni od drobnych wywodów do innych j?zyków oraz technologii. Opisa?em w nim jak rozpocz?? prac? z silverlightem oraz jak skutecznie tworzy? ?adne i ciekawe kontrolki.

3. zzapolowy.com

zzapolowy.com Dodano: Sep 22, 2018

Zzapołowy to niezwykle interesujący serwis internetowy, który specjalizuje się w tematyce piłkarskiej. Można na nim znaleźć najnowsze wieści z polskich i zagranicznych boisk, plotki i ruchy transferowe, wywiady z piłkarzami, trenerami. Warto zatem już teraz odwiedzić tę stronę...

4. http://lepszalokata.pl

http://lepszalokata.pl Dodano: Aug 8, 2017

W 2009 roku do??czy? do wirtualnych poradników dzia?aj?cych online wysokiej klasy portal bran?owy Lepsza Lokata. Przedstawiane przez nas porady dotycz? mi?dzy innymi sfery szeroko rozumianej przedsi?biorczo?ci, na jak? sk?adaj? si? nast?puj?ce kategorie tematyczne: inwestycje, pieni?dze, oszcz?dzanie, praca, firma.

5. dziecko, dzieci

dziecko, dzieci Dodano: Jul 1, 2009

Szukasz strony, która pomo?e Ci podsun?? par? uwag, jak dobrze wychowywa? swojego dzieci ? Potrzebujesz poradniki, który b?dzie dotyczy? ?ywienia dziecka ? To wszystko i wiele innych rzeczy znajdziesz na tej stronie ! Szukasz strony, która pomo?e Ci podsun?? par? uwag, jak dobrze wychowywa? swojego dzieci ? Potrzebujesz poradniki, który b?dzie...