http://www.prodormar.pl

Dodano: 9 September 2009

Dobry marketing to by? albo nie by? biznesu. Parafrazuj?c Jay’a Abrahama: "Marketing jest g?ównym nap?dem praktycznie ka?dego biznesu -mechanizmem, który trzyma go przy ?yciu i sprawia, ?e rozkwita." Marketing to handel aktywny, wychodz?cy naprzeciw potrzeb klienta, próbuj?cy odgadn?? skryte potrzeby klienta, usi?uj?cy te potrzeby u?wiadamia? i pobudza? a nawet kreowa? - i zaspokaja? je.

http://www.prodormar.pl

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Biznes Ekonomia

1. Copiertec

Copiertec Dodano: Aug 19, 2013

Kserokopiarki... Zadzwo?, przygotujemy ofert? +48 32 33719 72

Je?eli jeste? zainteresowany zakupem kserokopiarki zapytaj o szczegó?y. Nasi profesjonali?ci s?u?? porad? oraz informacj?. Znamy realia dzisiejszych czasów, dlatego mamy rozwi?zanie na ka?d? kiesze?, wynajem kserokopiarki czy równie? serwis ksero.

2. www.spiewak.pl

www.spiewak.pl Dodano: Sep 6, 2017

Mamy przyjemno?? przedstawi? Pa?stwu firm? ?piewak z Wroc?awia. Nasza dzia?alno?? polega na sprzeda?y, monta?u i serwisie maszyn, które usprawniaj? prac? w przemy?le energetycznym oraz drzewnym. Koncentrujemy si? szczególnie na dostarczaniu rozwi?za?, które pomagaj? sprawniej przeprowadzi? proces przetwarzania drewna oraz biomasy. Dost?pne s? u...

3. agencja-domena.pl

agencja-domena.pl Dodano: Nov 30, 2020

Z dużą przyjemnością przedstawiamy Państwu ofertę firmy Domena Nieruchomości Wigłasz, której siedziba mieści się w Chorzowie. Działamy w branży już od 2004 roku a specjalizujemy się w obrocie i zarządzaniu nieruchomościami. Proponujemy pośrednictwo w kupnie,...

4. Analiza swot

Analiza swot Dodano: Sep 19, 2013

Je?eli zamierzasz sporz?dzi? analiz? swot, to oferta naszego serwisu internetowego zosta?a stworzona specjalnie dla Ciebie. Dzi?ki nam b?dziesz móg? zaoszcz?dzi? wiele czasu oraz wysi?ku sp?dzanego nad przygotowywaniem potrzebnych opracowa?. Na naszej stronie znajdziesz wiele analiz dotycz?cych ró?norodnych bran?, organizacji itp. Aby uzyska? do...

5. Konferencje

Konferencje Dodano: Mar 22, 2012

Popularne ostatnio obiekty konferencyjne bardzo cz?sto s? wykorzystywane na wszelkiego rodzaju szkolenia dla firm. Nasz serwis mojekonferencje.pl przedstawia najwi?ksz? baz? hoteli i sal konferencyjnych w ca?ej Polsce. Organizuj?c konferencje najlepiej postawi? na profesjonalizm, dlatego warto zdecydowa? si? na wynajem sali...