http://www.mojabrytania.pl/

Dodano: 6 September 2009

Portal spo?eczno?ciowy dla Polaków mieszkaj?cych w UK - poznaj ludzi, odszukaj

znajomych, pisz prywatne wiadomo?ci i posty na forum, zamieszczaj zdj?cia i filmy,

chatuj i dobrze si? baw. Tysi?ce u?ytkowników z ca?ych Niderlandów! Do??cz do nas i

twórz spo?eczno?? Polaków w UK.
Portal spo?eczno?ciowy dla Polaków mieszkaj?cych w UK - poznaj ludzi, odszukaj

znajomych, pisz prywatne wiadomo?ci i posty na forum, zamieszczaj zdj?cia i filmy,

chatuj i dobrze si? baw. Tysi?ce u?ytkowników z ca?ych Niderlandów! Do??cz do nas i

twórz spo?eczno?? Polaków w UK.

http://www.mojabrytania.pl/

Średnia : 3.00 / 5 | Głosów : 2

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Biznes Ekonomia > Praca za granic?

1. Irlandia praca

Irlandia praca Dodano: Feb 17, 2007

Praca i ?ycie w Irlandii. Wszystko na temat mieszkania, ?ycia i przede wszystkim pracy w Republice Irlandii. Zanim pojedziesz do pracy za granic?, dowiedz si? wi?cej na temat Irlandii.

2. BEETSMA SP. Z O. O.

BEETSMA SP. Z O. O. Dodano: May 2, 2013

Je?li poszukujesz agencji pracy, zapraszamy do zapoznania si? z propozycj? przedsi?biorstwa Beetsma. Od wielu lat nale?ymy do czo?ówki jednostek, które wspieraj? Polakom znale?? dobrze p?atn? oraz bezpieczn? prac? w Holandii i Polsce. Wspó?dzia?amy jedynie ze sprawdzonymi i sta?ymi partnerami biznesowymi, dlatego wspó?praca z nami jest...

3. Og?oszenia - Londyn - Birmingham

Og?oszenia - Londyn - Birmingham Dodano: Dec 6, 2008

Serwis www.ogloszenia.londyn24.pl jest cz??cia portalu spo?eczno?ciowo informacyjnego www.londyn24.pl. Zawiera og?oszenia posegregowane wed?ug kategorii i wed?ug miejscowo?ci. U?ytkownik ma mo?liwo?? subskrypcji og?osze? oraz mo?liwo?? ich zapisywania w panelu u?ytkownika. Og?oszenia s? wprowadzane nieodp?atnie.

4. MojaNiderlandia.pl-Portal dla Polaków mieszkaj?cych w Holandii i Belgii

MojaNiderlandia.pl-Portal dla Polaków mieszkaj?cych w Holandii i Belgii Dodano: Sep 6, 2009

Portal spo?eczno?ciowy dla Polaków mieszkaj?cych w Holandii

i Belgii - poznaj ludzi, odszukaj znajomych, pisz prywatne wiadomo?ci i posty na

forum, zamieszczaj zdj?cia i filmy, chatuj i dobrze si? baw. Tysi?ce u?ytkowników z

ca?ych Niderlandów! Do??cz do nas i twórz spo?eczno?? Polaków w Belgii i...

5. Agencja opiekunek osób starszych - Frigga

Agencja opiekunek osób starszych - Frigga Dodano: Nov 22, 2015

W ramach oferty naszej agencji opiekunek osób starszych pozwala nam zapewni? naszym klientom profesjonalne us?ugi przy zapewnianiu miejsc pracy na terenie Niemiec oraz Luksemburga. Dzia?amy na rynku po?rednictwa pracy ju? od 2009 roku, co pozwala nam zapewni? naszym klientom wsparcie dla naszych pracowników podczas realizowania pracy poza...