http://www.workoffice.com.pl

Dodano: 22 July 2009

Portal WorkOffice to baza na?wie?szych ofert pracy w polsce i zagranic?. Korzystanie z bazy oraz uaktualnianie jest zupe?nie darmowe. Do dyspozycji pracodawców jest tak?e firmowy katalog stron. Umieszczanie og?osze? jest darmowe. W dobie kryzysu o dobr? prac? jest bardzo ci??ko. Pracy trzeba szuka?. Kto szuka nie b??dzi. Szukajcie na WorkOffice.com.pl - WorkOffice - z nami przetrwasz kryzys.

http://www.workoffice.com.pl

Średnia : 3.00 / 5 | Głosów : 2

Kategorie



Napisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Biznes Ekonomia > Oferty pracy

1. Testy Rekrutacyjne

Testy Rekrutacyjne Dodano: Apr 25, 2012

Portal rekrutacyjny zawieraj?cy zaawansowane testy diagnostyczne pomocne przy rekrutacji. Nasz serwis pozwala na znalezienie pracy dopasowanej do do?wiadczenia, umiej?tno?ci i predyspozycji psychologicznych. Dzi?ki wysokiej jako?ci testom IQ, Osobowo?ci, ??czymy pracodawc? z pracownikiem pomagaj?c znale?? idealnego pracodawc? i pracownika. Tak...

2. Praca i oferty pracy

Praca i oferty pracy Dodano: Apr 24, 2008

Serwis zawiera aktualne oferty pracy za granic?, na obszarze Unii Europejskiej. Udost?pnia darmowe narz?dzia do tworzenia i promowania ofert. NaszaPraca to równie? zbiór porad dla osób planuj?cych wyjazd do pracy za granic?.

3. Www.praca-czeladz.pl

Www.praca-czeladz.pl Dodano: Jan 19, 2015

W serwisie online praca-czeladz.pl znajduje si? szereg og?osze? o prac? dla osób szukaj?cych zatrudnienia w miejscowo?ci Czelad?. Oferty pochodz? od ró?nych og?oszeniodawców, którzy zawsze s? weryfikowani i odpowiednio sprawdzani. Oprócz tego og?oszenia dotycz? pracy na etat w ró?nym wymiarze. Dost?pne s? og?oszenia, w których poszukiwani s? te?...

4. CuraSwiss - pielegniarkawszwajcarii.pl

CuraSwiss - pielegniarkawszwajcarii.pl Dodano: Feb 18, 2015

Pielegniarkawszwajcarii.pl jest internetow? stron?, która opisuje program Curaswiss, skierowany do polskich piel?gniarek i piel?gniarzy. Celem programu jest przygotowanie ich do pracy w szpitalach w Szwajcarii. Program pozwala na intensywn? nauk? j?zyka niemieckiego od podstaw oraz dialektu szwajcarskiego. Kursy odbywaj? si? w Polsce oraz w...

5. Praca na produkcji za granic?

Praca na produkcji za granic? Dodano: Oct 23, 2012

Niniejsza witryna ma charakter portalu og?oszeniowego dedykowanego osobom, które poszukuj? pracy za granic? zwi?zanej z wszelkiego typu pracami produkcyjnymi, przy monta?u, magazynowaniu, na linii produkcyjnej itp. Strona zawiera g?ównie og?oszenia dodawane przez agencje po?rednictwa pracy za granic?. U?ytkownicy maj? równie? mo?liwo?? dodawania...