http://rescueit.pl

Dodano: 12 June 2009

Rescue-IT - obs?uga informatyczna firm i osób prywatnych. Oferujemy us?ugi informatyczne dla ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw oraz osób prywatnych na terenie Warszawy i okolic, przy cz??ci projektów w ca?ej Polsce. Zajmujemy si? usuwaniem awarii dora?nych, projektami na zamówienie (projektowanie - wykonywanie sieci LAN, stron www, wdro?enia systemów informatycznych, itp.) jak i pe?n? obs?ug? teleinformatyczn? firm (Outsourcing IT).

http://rescueit.pl

Średnia : 4.80 / 5 | Głosów : 5

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Internet Komputery

1. DolaczDoLockerz.pl - Zaproszenia do lockerz

DolaczDoLockerz.pl - Zaproszenia do lockerz Dodano: Dec 11, 2009

Dzi?ki tej stronie uzyskasz zaproszenie do Lockerz. Zaproszenia s? wysy?ane automatycznie, wi?c otrzymasz je natychmiastowo po podaniu adresu e-mail. Rejestracja z zaproszenia jest jedynym mo?liwym sposobem na do??czenie do Lockerz. Uczestnicz?c w Lockerz.com mo?esz w bardzo ?atwy sposób wygra? warto?ciowe nagrody takie jak xbox360, ps3. W...

2. http://3dkreator.com

http://3dkreator.com Dodano: Aug 28, 2015

Jeste?my firm?, która zajmuje si? na polskim rynku realizowaniem dystrybucji innowacyjnej drukarki 3D. Nasza drukarka wykonana jest zgodnie z najnowszymi rozwi?zaniami na rynku, co pozwala nam zapewni? naszym klientom wysokiej jako?ci urz?dzenie, które jednocze?nie pozwala nam zapewni? naszym klientom wykonywanie za po?rednictwem naszej drukarki...

3. Artyku?y biurowe

Artyku?y biurowe Dodano: Aug 2, 2012

Kiedy po raz pierwszy zaj??em si? zamawianiem materia?ów biurowych na rzecz mojego pracodawcy, nie mia?em zielonego poj?cia jak obszerne jest to zagadnienie. Zwykle bywa bowiem tak, ?e korzystamy z góra kilku przyrz?dów biurowych. Jak si? okaza?o tych artyku?ów jest dziesi?tki tysi?cy. Co wi?cej ka?dego dnia ich przybywa, bowiem przybywa i...

4. SDCenter.pl

SDCenter.pl Dodano: Aug 8, 2017

Dom w którym do tej pory mieszka?e? przesta? spe?nia? Twoje potrzeby? Szukasz teraz czego? innego i chcesz wiedzie? na co zwraca? uwag?? Nie chcesz pa?? ofiar? nieuczciwego dewelopera? Zanim podpiszesz umow? zapraszamy Ci? na nasz? stron?. Jeste?my ekspertami od nieruchomo?ci i na naszym portalu opisujemy wiele wa?nych kwestii.

5. Wypo?yczenie komputerów

Wypo?yczenie komputerów Dodano: Nov 29, 2016

Sims Rental Solutions oferuje krótko lub d?ugoterminowy wynajem sprz?tu IT. Proponujemy naszym klientom sprz?t taki jak komputery, drukarki, projektory multimedialne oraz sprz?t sieciowy i serwery. Je?li pragniesz dowiedzie? si? wi?cej szczegó?ów, to jak najszybciej zapoznaj si? z propozycjami na naszej stronie www, gdzie bardzo dok?adnie...