http://icandoit.pl

Dodano: 5 May 2009

Witaj, chcia?bym Ci zaprezentowa? mój osobisty blog na temat inteligencji emocjonalnej. Je?li chcesz aby ka?dy Twój dzie? niós? nowe fascynuj?ce wyzwania a realizacji ich by?a dla Ciebie czyst? przyjemno?ci? to jest to dla Ciebie odpowiednie miejsce aby zacz?? Na blogu znajdziesz równie? przydatne informacje na takie tematy jak rozwój osobisty, motywacja, zarz?dzanie sob? w czasie, perswazja, psychologia osi?gni??, pozytywne my?lenie. Osoby chc?ce ale nie dzia?aj?ce znajd? specjalne przygotowane dla nich filmiki motywuj?ce. Sukces jest na wyci?gni?cie r?ki, trzeba tylko po niego si?gn??.

http://icandoit.pl

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Internet Komputery > Blogi

1. Fotografia Ko?obrzeg

Fotografia Ko?obrzeg Dodano: Aug 7, 2012

Zapraszam na mojego autorskiego bloga, który po?wi?cony jest mojej najwi?kszej pasji jak? jest fotografia. To w?a?nie fotografia potrafi wszystkich zadziwi?, rozbawi? oraz wzruszy? do ?ez. Osobi?cie staram si? w jak najlepszy sposób uwieczni? wszystkie momenty ludzkiego ?ycia, gdy? dzi?ki zdj?ciom b?dziemy mogli po latach przypomnie? sobie...

2. Darmowe szablony

Darmowe szablony Dodano: May 17, 2010

Blog po?wi?cony narz?dziom dla webmasterów. Na blogu znajdziesz wiele przydatnych darmowych szablonów wordpress, a tak?e darmowe czcionki. Wiele osób wykorzystuje te komponenty do tworzenia stron internetowych dla swoich klientów. Od teraz i ty mo?esz zarabia? na tworzeniu stron internetowych dla osób, które chcia?by mie? w?asn? stron?. Nie...

3. Szafamamy.pl

Szafamamy.pl Dodano: Jul 25, 2017

Poszukujesz fachowej porady dotycz?cej wychowania dziecka? Chcesz dowiedzie? si? czego? wi?cej odno?nie aktualnych trendów panuj?cych na ?wiatowych wybiegach? Interesuje Ci? moda? A mo?e z lifestylem chcesz by? za pan brat? W ka?dej z tych sytuacji znakomicie sprawdzi si? lektura specjalistycznych tekstów, proponowana przez nasz serwis –...

4. Blog mi?o?ników Mazdy - Mazda-Blog.pl

Blog mi?o?ników Mazdy - Mazda-Blog.pl Dodano: Jul 28, 2015

Mazda-Blog.pl to blog za?o?ony z my?l? o fanach japo?skiej motoryzacji, a szczególnie samochodów marki Mazda. Zamieszczane s? na nim nie tylko naj?wie?sze informacje z rynku motoryzacyjnego ale tak?e praktyczne wskazówki u?atwiaj?ce eksploatacj? i prawid?owe u?ytkowanie zaawansowanych technologicznie pojazdów producenta z kraju kwitn?cej wi?ni....

5. www.helenka.net - Internetowy portal dzielnicy miasta Zabrze- Helenka. - News

www.helenka.net - Internetowy portal dzielnicy miasta Zabrze- Helenka. - News Dodano: Mar 4, 2010

Helenka dawniej Helenenhof jest dzielnic? miasta Zabrze. Liczy 12 tysi?cy mieszka?ców. Teraz ma swoj? stron? www. W Internecie istniejemy od 9 grudnia 2005 roku. Skupiamy si? na promowaniu dzielnicy niechlubnie zwanej sypialni? Zabrza, informujemy o bie??cych wydarzeniach, wspieramy lokalne akcje, rozwi?zujemy problemy, interweniujemy.
...