http://www.eurowork.pl

Dodano: 25 April 2007

Euro Work oferuje prac? w krajach Unii Europejskiej.Posiadamy certyfikaty zezwalaj?ce na prowadzenie przez nas dzia?alno?ci po?rednictwa pracy.Na naszej stronie znajdziecie Pa?stwo szczegó?owe informacje o zakwaterowaniu, wynagrodzeniu oraz o ofertach pracy. Cechuje Nas rzetelno??, oraz pe?en profesionalizm.Posiadamy tak?e w?asn? flot? przewozow?.

http://www.eurowork.pl

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Biznes Ekonomia > Praca za granic?

1. Praca

Praca Dodano: Apr 9, 2010

Witryna o charakterze poradnika adresowana do Polaków poszukuj?cych zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej. Na stronie znajduj? si? dzia?y z poszczególnymi pa?stwami wspólnoty, gdzie mo?na zapozna? si? ze specyfikacj? rynku pracy danego kraju. Witryna zawiera szczegó?owe dane na temat zarobów oraz formalno?ci w krajach takich jak Norwegia,...

2. Praca tymczasowa

Praca tymczasowa Dodano: Feb 16, 2011

Chcesz znale?? prac?? Nie wiesz gdzie szuka?. Koniecznie odwied? nasz? stron?. Praca-tymczasowa to najwi?kszy zbiór ofert pracy w sieci.Ci?gle uaktualniana baza ofert, sprawia ?e ka?dy znajdzie u nas co? dla siebie. Nie zwlekaj a? ubiegn? ci? inni w otrzymaniu twojej pracy.

Zach?camy równie? agencje pracy do umieszczania og?osze?...

3. Praca za granic?, oferty pracy

Praca za granic?, oferty pracy Dodano: Oct 4, 2010

Je?li dopiero co wyrzucili ci? z pracy, b?d? by? mo?e sam si? wyrzuci?e? i obecnie poszukujesz pracy, to powiniene? sprawdzi? nasz serwis og?oszeniowy dotycz?cy w 100 % tematyki pracy. W naszym serwisie szybko i sprawnie znajdziesz swoj? now?, upragnion? i wymarzon? prac? i to niewa?ne czy chcesz pracowa? u nas w Polsce, czy te? podj??e? ju?...

4. Medvita24.pl

Medvita24.pl Dodano: Dec 27, 2013

Ogromna ilo?? atrakcyjnych miejsc pracy w Niemczech znajduje si? na stronie internetowej MedVita24.pl. Oferty pracy dedykowane s? w szczególno?ci dla opiekunek oraz piel?gniarek. Firma pomaga mi?dzy innymi w uzyskaniu potrzebnych szkole?, mo?e te? zaj?? si? pomoc? w nauce j?zyka niemieckiego. Osoby zainteresowane prac? sk?adaj? swoj? aplikacj?...

5. CCUSA - studenckie wakacje i praca w USA

CCUSA - studenckie wakacje i praca w USA Dodano: Dec 27, 2007

CCUSA jest jedn? z pierwszych w Polsce firm umo?liwiaj?cych studentom wyjazdy do Stanów Zjednoczonych. Za?o?ona zosta?a w 1986 roku w Kalifornii w USA. Dzia?a ju? w ponad 60 krajach a od 10 lat CCUSA prowadzi dzia?alno?? równie? w Polsce i jest rekomendowana przez Polsko-Ameryka?sk? Komisj? Fulbrighta.
Celem CC USA jest stworzenie...