Europejskie Centrum Podatkowe zwrot podatku

Europejskie Centrum Podatkowe zwrot podatku Dodano: Mar 7, 2014

Polak pracuj?cy poza krajem zwykle jest oszo?omiony. Ogromnym utrapieniem s? przepisy prawa podatkowego i wszelkie tematy zwi?zane z finansami. Bez fachowej pomocy nie umiemy za?atwi? sobie przys?uguj?cego nam ?wiadczenia rodzinnego, albo zwrotu z zaliczki na podatek od dochodów.


Europejskie Centrum Podatkowe funkcjonuje,...

Zwrot podatku Niemcy

Zwrot podatku Niemcy Dodano: Mar 22, 2012

Przyszed? dzi? przelew z Niemiec i nie mia?am poj?cia sk?d si? wzi??o tyle pieni?dzy na moim koncie. No pewno z tydzie? nie wiedzia?am i my?la?am ,?e to kto? si? pomyli? i wys?a? na z?e konto. W ko?cu przysz?a moja znajoma i opowiadam jej co si? sta?o i ,i? intryguj? mnie te dziwne pieni?dze a ona mi mówi ,?e przecie? przyszed? zaleg?y zwrot...

Podatek z Niemiec

Podatek z Niemiec Dodano: Jan 24, 2012

Nasze biuro podatkowe przygotuje dla Ciebie rozliczenie podatkowe z Niemiec i pomo?e uzyska? zwrot podatku. Mo?e go otrzyma? ka?dy, kto pracowa? legalnie na terenie tego kraju, nawet do 4 lat wstecz. Przeprowadzamy sami ca?? procedur?, zmniejszaj?c do minimum wymagane formalno?ci. Mo?emy za?atwi? maksymalny zwrot podatku z Niemiec w najkrótszym...