weterynarz całodobowo lecznica ursynów

weterynarz całodobowo lecznica ursynów Dodano: Dec 5, 2018

Sprawdź ofertę te lecznicy weterynaryjnej http://www.lecznica-ursynow.waw.pl/ która o każdej porze dnia i nocy jest gotowa służyć pomocą państwa pupilom. Panuje u nas miła oraz rodzinna atmosfera dzięki której pacjenci czują się bezpiecznie. Znajdujemy się na Ursynowie, nasi...

Weterynarz Szczecin

Weterynarz Szczecin Dodano: Nov 30, 2015

Jako nowoczesna i innowacyjna przychodnia weterynaryjna oferujemy m.in. ortopedi? i stomatologi? zwierz?c?, chirurgi? jamy brzusznej, uk?adu moczowego i oka oraz chirurgi? onkologiczn? i kastracj?. Najwy?sza jako?? us?ug, nowoczesno??, innowacyjne rozwi?zania i najlepszy sprz?t to nasza wizytówka. Zapewniamy fachow? opiek?, zaanga?owanie, trosk?...

Http://www.medicvet.pl/

Http://www.medicvet.pl/ Dodano: Aug 5, 2015

Klinika weterynaryjna MedicVet to doskona?y wybór przychodni, która kompleksowo zajmie si? Twoim pupilem. Przychodnia ?wiadczy szeroki zakres us?ug zarówno zwierz?tom domowym jak psy, koty i gryzonie, jak i egzotycznym ptakom i gadom. Zapraszamy do wizyty w siedzibie kliniki, a w nag?ych i ci??kich przypadkach do skorzystania z wizyty domowej....

Www.gabinet-trop.pl

Www.gabinet-trop.pl Dodano: Nov 18, 2014

W ofercie naszej przychodni weterynaryjnej zapewnimy w?a?cicielom zwierz?t domowych szeroki zakres bada? diagnostycznych oraz wysokiej jako?ci leczenie. Wykonujemy mi?dzy innymi zabiegi chirurgiczne w ramach chirurgii ogólnej w obr?bie jamy brzusznej i uk?adu pow?okowego. Zapewniamy równie? szeroki zakres bada? diagnostycznych, w tym badanie...

Weterynariaparkowa.pl - Leczenie przyz?bia zwierz?t w?oc?awek

Weterynariaparkowa.pl - Leczenie przyz?bia zwierz?t w?oc?awek Dodano: Jul 9, 2014

Prowadzona przez weterynarza Marcina Wojciechowskiego Przychodnia Weterynaryjna mieszcz?ca si? we W?oc?awku oferuje kompleksow? opiek? medyczn? nad zwierz?tami. Mo?liwe jest leczenie chorób wewn?trznych, dermatologicznych oraz prowadzenie ci??y i przyjmowanie porodów. Placówka proponuje ponadto us?ugi stomatologiczne i zabiegi chirurgiczne....

Glinki - lecznica zwierz?t

Glinki - lecznica zwierz?t Dodano: Dec 9, 2013

Zapraszamy Pa?stwa do poznania si? z ofert? Gabinetu Weterynaryjnego z Bydgoszczy. Od pocz?tku lat dziewi??dziesi?tych specjalizujemy si? w leczeniu zwierz?t, w szczególno?ci psów oraz kotów. Proponujemy us?ugi z zakresu: lecznictwa i profilaktyki chorób zaka?nych i inwazyjnych, chirurgii tkanek mi?kkich, po?o?nictwa i ginekologii, bada?...

Fabisz-stefanek.pl

Fabisz-stefanek.pl Dodano: Nov 11, 2013

Serdecznie zach?camy do skorzystania z bogatej i zró?nicowanej oferty naszego ?l?skiego Centrum Weterynarii o nazwie Fabisz & Stefanek, które znajduje si? w Chorzowie. Centrum powsta?o w roku 1998, dlatego tym bardziej warto zaufa? naszemu bogatemu do?wiadczeniu w bran?y medycznej. Sprawujemy ca?odobowa opiek? nad zwierz?tami. Kontrolujemy stan...

CENTRUM ZDROWIA ZWIERZ?T salon weterynaryjny

CENTRUM ZDROWIA ZWIERZ?T salon weterynaryjny Dodano: Aug 11, 2013

Gabinety weterynaryjne Jaros?awa Matuszewskiego ciep?o zapraszaj? na wizyt? wszystkich w?a?cicieli ma?ych milusi?skich z miasta Pi?y i Jastrowia. Nasze us?ugi zawieraj? leczenie czworonogów, robienie szczepie?, przygotowywanie paszportów i kastracj? oraz sterylizacj? kotków i piesków. Dodatkowo prowadzimy tak?e gabinet kosmetyczny „Chwila...

PASTUSZY?SKI Lekarz weterynarz

PASTUSZY?SKI Lekarz weterynarz Dodano: Jul 28, 2013

W ofercie Przychodni i Gabinetu Weterynaryjnego z Pruszcza Gda?skiego odnajd? Pa?stwo okaza?y zakres us?ug. Funkcjonujemy na rynku ju? od 1998 roku. Zajmujemy si? ca?o?ciow? opiek? nad naszymi czworono?nymi przyjació?mi-pomoc znajd? u nas psy, koty, króliki, ?winki morskie, papu?ki oraz wiele innych stworze?. mamy odpowiedni specjalistyczny...

AS weterynarz olsztyn

AS weterynarz olsztyn Dodano: Jul 23, 2013

Twój kochany zwierzak zaniemóg? i poszukujesz lekarza weterynarii w Olsztynie? A mo?e potrzebujecie jedynie rutynowych szczepie? lub chipowania? Zapraszamy Pa?stwa do zapoznania si? z propozycj? przygotowan? przez Lecznic? Weterynaryjn? As. Nasza przychodnia zosta?a zalo?ona w 1996 roku i pr??nie istnieje do dnia dzisiejszego. Opiekujemy si?...