Osocze bogatop?ytkowe - brodkiewicz-skibicka.pl

Osocze bogatop?ytkowe - brodkiewicz-skibicka.pl Dodano: Aug 18, 2016

Szczeci?ska Klinika Medycyny Estetycznej Brodkiewicz & Skibicka to nowoczesny sprz?t oraz profesjonalne zabiegi. Wszystkie us?ugi przeprowadzane s? pod okiem do?wiadczonych lekarzy specjalistów. Wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów jako jedni z z niewielu w Europie oferujemy zabiegi z wykorzystaniem w?asnych fibroblastów, osocza...

www.holistic-med.pl - usuwanie zmarszczek Bia?ystok

www.holistic-med.pl - usuwanie zmarszczek Bia?ystok Dodano: Nov 30, 2015

Holistic Med to bia?ostocka klinika medycyny estetycznej oraz ginekologii. Proponujemy przede wszystkim bezpieczne zabiegi laserowe pozwalaj?ce na rewitalizacj? pochwy i rozwi?zanie problemu nietrzymania moczu. Dodatkowo nasze klientki maj? do dyspozycji zabieg wype?niania ust, merytoryczne konsultacje ginekologiczne, dobór efektywnych peelingów...

Anvita.com.pl

Anvita.com.pl Dodano: Nov 22, 2015

W Centrum Anvita mieszcz?cym si? w ?odzi mog? Pa?stwo skorzysta? z wielu zabiegów medycyny estetycznej. Centrum to pod??aj?c za najnowocze?niejszymi ?wiatowymi trendami w medycynie estetycznej i laseroterapii oferuje swym klientom zabiegi i terapie z wykorzystaniem sprawdzonych, skutecznych i bezpiecznych sprz?tów i metod medycznych. Warto ju?...

Gdynia Stomatolog Medycyna Estetyczna

Gdynia Stomatolog Medycyna Estetyczna Dodano: May 23, 2014

Jestem lekarzem stomatologiem, swoj? praktyk? prowadz? w dzielnicy Gdynia Ob?u?e od 1988 roku. Kilka lat temu rozwin??am swoj? dzia?alno?? o zabiegi z zakresu medycyny estetycznej.

Zajmuj? si? leczeniem stomatologicznym zarówno dzieci jak i doros?ych. W moim gabinecie przyjmuj? ka?dego pacjenta osobi?cie. Wynika to z formy...

Terra - leczenie tr?dziku

Terra - leczenie tr?dziku Dodano: Sep 5, 2013

Salon medycyny estetycznej Terra zlokalizowany jest w Kozach.?wiadczy kompleksowe zabiegi kosmetyczne i lecznicze, poprawiaj?ce wygl?d skóry, uj?drniaj?ce ca?e cia?o oraz poprawiaj?ce owal twarzy. Zapewniamy porady i konsultacje na temat prawid?owej piel?gnacji, przed oraz po zabiegach. Przeprowadzamy zabiegi, które eliminuj? niektóre blizny,...

W.Kolber Gabinet chirurgiczny

W.Kolber Gabinet chirurgiczny Dodano: Jan 25, 2013

Szukasz do?wiadczonego lekarza, który zapewnia diagnostyk? a tak?e leczenie niep?odno?ci? Zale?y Ci na fachowej opiece chirurgicznej? Zapraszamy do Andrychowa i Jaroszowic, gdzie mieszcz? si? gabinety dr Witolda Kolbera i dr Alicji Kolber. Pacjenci otaczani s? w nich opiek? medyczn? z zakresu chirurgii ogólnej, onkologicznej czy estetycznej, a...

www.ksztaltosfera.pl - zabiegi wyszczuplaj?ce, zabiegi odchudzaj?ce

www.ksztaltosfera.pl - zabiegi wyszczuplaj?ce, zabiegi odchudzaj?ce Dodano: Jun 2, 2012

Kto w dzisiejszych czasach nie pragn??by wygl?da? m?odo i pi?knie? Centrum medycyny estetycznej oferuje swoim klientom ró?nego rodzaju us?ugi, np. fotoodm?adzanie, lifting, ultracontour, ultrashape, velashape itd.Najnowocze?niejsze rozwi?zania, wspaniali specjali?ci zatroszcz? si? o ka?dy drobiazg wygl?du klienta. Do centrum Kszta?toSfera zwraca...

Stomatologia Rzeszów

Stomatologia Rzeszów Dodano: Mar 22, 2012

Us?ugi stomatologiczne w Rzeszowie oferowane s? przez liczne Us?ugi stomatologiczne w podkarpackiej stolicy oferuje liczne gabinety stomatologii w Rzeszowie. Jedn? z placówek, gdzie mo?na skorzysta? z zabiegów jamy ustnej jest zak?ad stomatologii w Rzeszowie prowadzony przez ma??e?stwo Serwi?skich. Rodzina Serwi?skich wykonuje zabiegi...

Powi?kszanie ust, botox

Powi?kszanie ust, botox Dodano: Jan 24, 2012

Gabinet urody i medycyny estetycznej Med Estetica Katowice - specjalizuje si? w dermatologii, kosmetologii i medycynie estetycznej. Oferuje tak?e makija? permanentny, depilacj? laserow?, zabiegi na cia?o i twarz, masa?e. S?ynie z indywidualnych zabiegów ?ci?le dopasowanych do potrzeb naszej skóry. Ka?dy pacjent traktowany jest indywidualnie a...

Przeszczepianie w?osów

Przeszczepianie w?osów Dodano: Oct 5, 2011

Poszukuj? Pa?stwo najbardziej profesjonalnego gabinetu medycyny estetycznej, który wykorzystuje innowacyjne metody leczenia? LASERMED Centrum Dermatologii Laserowej i Chirurgii Plastycznej to gabinet medycyny estetycznej, który spe?ni wszelkie Pa?stwa oczekiwania. Proponujemy najbardziej profesjonaln? za?og? personelu medycznego, który sk?ada...