akthaidog.com/

akthaidog.com/ Dodano: Feb 15, 2021

Hodowla psów to nasze hobby: najwa?niejsza dla nas jest przyjemno??, jak? czerpiemy, gdy widzimy, jak dorastaj? nasze szczeniki, jakie s? pi?kne i jak zachwycaj? swoich nowych w?a?cicieli. Szczeni?ta s? wychowywane w naszym domu w bliskim kontakcie z cz?onkami rodziny, a nie na wybiegu, co jest bardzo wa?ne dla tej rasy. Mamy wystarczaj?co du?o...

Mildor - Hodowla Psów Flat Coated Retriever

Mildor - Hodowla Psów Flat Coated Retriever Dodano: Nov 20, 2012

Domowa Hodowla Psów z Rodowodem Rasy Flat Coated Retriever. Nasze psy zdobywaj? mi?dzynarodowe nagrody dla psów championów - CACIB. Aktualnie w hodowli posiadamy dwie suki rasy Flat Coated Retriever, które charakteryzuj? si? nadzwyczajn? inteligencj? i pi?knym wygl?dem. Hodowla wpisana do rejestru zwi?zku kynologicznego w Warszawie. Zobacz...

Hodowla buldogów angielskich - Mr?gowia Tym

Hodowla buldogów angielskich - Mr?gowia Tym Dodano: Nov 8, 2011

JESTE?MY NIEDU?? DOMOW? HODOWL? PSÓW RASY: BULLDOGA ANGIELSKIEGo .MO?NA NAS ZNALE?? W PRZEPI?KNYM MIASTECZKU NA MAZURACH MR?GOWO.
PSY S? NASZ? PASJ? I SP?DZAMY Z NIMI DU?O CZASU. W NASZEJ HODODOWLI MIESZKAJ? CZTERY PSY fREZJA, FRASZKA,BASTER I CARLO.
SZCZENIACZKI ODCHOWYWANE S? W DOMU POD STA?? KONTROL?.
SERDECZNIE...

Go?czy Polski - CAR i EKSTER

Go?czy Polski -  CAR i EKSTER Dodano: Jul 15, 2011

Strona po?wi?cona psom my?liwskim polskiej rasy go?czy polski, reproduktorom, psom poluj?cym,Championom Polski - Carowi Czarny Tulipan i Eksterowi z Huculskiej ??ki. Na stronie wzorzec rasy go?czy polski, informacje o reproduktorach, osi?gni?cia naszych psów, my?listwo, galeria potomstwa oraz bardzo bogata galeria naszych reproduktorów i ich...

Labrador - Kwiat Pustyni

Labrador - Kwiat Pustyni Dodano: Jun 3, 2011

Marzenia, pasja, szcz??cie - to przes?anie hodowli labradorów Kwiat Pustyni. Strona hodowli prezentuje ciep?e, rodzinne relacje mi?dzy cz?owiekiem i zwierz?ciem, przedstawia osi?gni?cia i zdj?cia psów, a tak?e informacje o rasie labrador retriever, gar?? dobrych rad oraz aktualno?ci z ?ycia piej rodzinki.
Motto hodowli Kwiat Pustyni:

Dewi Saraswati - Hodowla Mastifa Tybeta?skiego

Dewi Saraswati - Hodowla Mastifa Tybeta?skiego Dodano: Apr 26, 2010

Legendarna rasa psów, wyj?tkowo m?dra i niezwyk?a. Idealny pies stró?uj?cy, zrównowa?ony, oddany rodzinie i cierpliwy w stosunku do dzieci. Sier?? hypoalergiczna, nie wymagaj?ca cz?stej piel?gnacji.
Przygod? z Mastifami rozpocz?li?my od suni - Taj Mahal Mahatma La - która od razu podbi?a nasze serca i od tej chwili nie mo?emy si? oby? bez...

Psy rasowe i rodowodowe szczeni?ta, Serwis Szczeni?ta.pl

Psy rasowe i rodowodowe szczeni?ta, Serwis Szczeni?ta.pl Dodano: Mar 7, 2010

Serwis spo?eczno?ciowo – og?oszeniowy Szczeni?ta.pl powsta? z my?l? o wszystkich kochaj?cych psy i tych którzy poszukuj? najwierniejszego przyjaciela. Jest to miejsce w którym psy najró?niejszy ras, jak i te nierasowe skupiaj? swych w?a?cicieli w spo?eczno?ci, która ?yje od spaceru do spaceru. Mi?o?nicy psów potrzebuj? dost?pu do...

AKITA INU z hodowli Fuen No Oka

AKITA INU z hodowli Fuen No Oka Dodano: Aug 29, 2009

M?oda hodowla akit japo?skich prowadzona przez osob? do?wiadczon? i znaj?c? ras? od ponad 12 lat. Hodowla opiera si? na pieskach z najlepszych linii europejskich i japo?skich.
_______________________________________
Polecamy szczeniaczki ze ?wietnych skojarze?.
Zapraszamy na stron? gdzie znajd? Pa?stwo szczegó?ow?...

Hodowla "Magiczna Oaza"

Hodowla Dodano: Aug 12, 2009

Domowa hodowla psów "Magiczna Oaza", sprzeda? szczeni?t. Berne?ski pies pasterski, psy pasterskie, szwajcary.

Berne?ski pies pasterski obecnie jest najcz??ciej hodowany jako pies rodzinny, pe?ni te? rol? stró?a. Sprawdza si? w terapii chorych, pracuje z osobami niepe?nosprawnymi. Nadaje si? do szkolenia na psa towarzysz?cego,...