reklamówki z nadrukiem - emGRAF

reklamówki z nadrukiem - emGRAF Dodano: Sep 10, 2015

Firma emGRAF z siedzib? w K?trzynie prowadzi sprzeda? efektownych toreb foliowych z nadrukami reklamowymi. Wykonujemy je z folii LDPE, MDPE oraz HDPE co czyni je bardzo wytrzyma?ymi - w szczególno?ci nasze najwi?ksze modele z serii toreb z uchem. Oprócz pojemnych toreb z uchem posiadamy swojej ofercie równie? tanie torby typu...

Producent opakowa?

Producent opakowa? Dodano: May 31, 2015

Nasza firma zajmuje si? produkcj? folii o ró?nym zastosowaniu. Prowadzimy sprzeda? materia?ów najwy?szej jako?ci z uwzgl?dnieniem najnowszych wymogów odno?nie ochrony ?rodowiska. Staramy si? wytwarza? foli? o jak najwy?szym poziomie wytrzyma?o?ci, utrzymuj?c równocze?nie atrakcyjne ceny. W swojej ofercie posiadamy równie? worki na ?mieci o...

Arplast.com.pl - Torby reklamowe

Arplast.com.pl - Torby reklamowe Dodano: Jul 18, 2014

Siedziba firmy mie?ci si? pod ?odzi?, ale wspó?pracujemy z przedsi?biorstwami z ca?ego kraju. Nasze produkty równie? eksportujemy za granic?. Specjalizujemy si? w produkcji i hurtowej sprzeda?y opakowa? mi?kkich typu LDPE, HDPE, MDPE, PP. Stawiamy na ró?norodno??, wi?c oferujemy torby reklamowe, folie, etykiety i reklamówki z nadrukiem, który...

NOWAPLAST folie

NOWAPLAST folie Dodano: Jul 30, 2013

Szukasz firmy specjalizuj?cej si? w wytwórczo?ci woreczków foliowych? Zapraszamy do poznania si? z ofert? firmy Nowaplast. W Z?otym Stoku od 1997 roku produkujemy foli? LDPE i opakowania foliowe. Zajmujemy si? sprzeda?? hurtow? i detaliczn?. Stosowanie wspó?czesnych zgrzewarek oraz wyt?aczarek podwy?sza jako?? oferowanych przez nas worków,...

ezaopatrzenie.pl

ezaopatrzenie.pl Dodano: Apr 23, 2013

Serwis zajmuje si? dystrybuowaniem produktów u?ywanych w ró?nych bran?ach - gastronomii, handlu, przemy?le itd. W szerokiej ofercie eZaopatrzenie mo?na znale?? m.in. artyku?y sanitarne (szczotki, ?cierki czy wiadra), chemi? gospodarcz? i profesjonaln? (p?yny do prania, proszki, myd?a) , akcesoria biurowe, reklamówki, folie, druki akcydensowe,...

Bagstar - opakowania dla sklepów i gastronomii, artyku?y biurowe

Bagstar - opakowania dla sklepów i gastronomii, artyku?y biurowe Dodano: Mar 22, 2013

Zajmujemy si? produkcj? opakowa? foliowych oraz kompleksowo zaopatrujemy sklepy, biura, bary, restauracje, piekarnie, hurtownie we wszelkie opakowania i materia?y eksploatacyjne do urz?dze?, czyli wszelkie materia?y zaopatrzeniowe tzw. "kosztowe". W ofercie posiadamy tak?e towary przeznaczone do sprzeda?y detalicznej. Wspó?pracujemy z...

Sklep internetowy z torbami reklamowymi - Torbowo.pl

Sklep internetowy z torbami reklamowymi - Torbowo.pl Dodano: Nov 9, 2012

TORBOWO.PL - internetowy sklep z artyku?ami reklamowymi takimi jak torby papierowe, foliowe, bawe?niane, prowadz?cy sprzeda? wysy?kow? przez internet. W naszej ofercie przedstawiamy szeroki asortyment toreb papierowych, foliowych i bawe?nianych, na których robimy nadruki metod? sitodruku, offsetu, tak?e uszlachetnianie metod? laminowania...

Torby reklamowe-folia producent

Torby reklamowe-folia producent Dodano: Aug 18, 2010

Firma nasza powsta?a w 1989 roku. Pocz?tkowo produkowali?my opakowania i torby foliowe z nadrukami, sukcesywanie poszerzaj?c asortyment naszych wyrobów. Unowocze?niaj?c zak?ad uruchamiali?my kolejne dzia?y produkcyjne umo?liwiaj?ce nam wykonanie nowoczesn? technologi? szerokiej gamy ekologicznych wyrobów foliowych z nadrukami do sze?ciu kolorów....

Folia producent

Folia producent Dodano: Jul 13, 2010

Firma nasza powsta?a w 1989 roku. Pocz?tkowo produkowali?my opakowania i torby foliowe z nadrukami, sukcesywanie poszerzaj?c asortyment naszych wyrobów. Unowocze?niaj?c zak?ad uruchamiali?my kolejne dzia?y produkcyjne umo?liwiaj?ce nam wykonanie nowoczesn? technologi? szerokiej gamy ekologicznych wyrobów foliowych z nadrukami do sze?ciu kolorów....