Publikacje prasowe

Publikacje prasowe Dodano: Oct 26, 2017

Je?eli zastanawiasz si? nad tym jakie korzy?ci wynikaj? na przyk?ad z zakupu nowoczesnych oprogramowa?, to jeste?my do Twojej dyspozycji i przedstawiamy Ci nasz? stron?. Prowadzimy nowoczesny portal na którym znajdziesz wiele porad z dzia?y nowoczesnych technologii, ale nie tylko. Piszemy tak?e o modzie, stylu, wn?trzach i wielu innych.

zjadlbym.pl

zjadlbym.pl Dodano: Apr 17, 2017

Nie wiesz gdzie zje?? szybki obiad? Masz ochot? na prawdziwego hamburgera? A mo?e zjad?by? co? bardziej eleganckiego? Prosz? bardzo. Na moim blogu znajdziesz recenzje barów, knajp i restauracji. Pozwalam sobie wystawia? szczer? opini? i gor?co zach?cam Ci? do regularnego odwiedzania strony zjdalbym.

Www.oceniacy.pl

Www.oceniacy.pl Dodano: May 5, 2015

Witryna internetowa oceniacy.pl to miejsce, gdzie oceniamy: firmy, marki, produkty, wydarzenia, miejsca. Nasz serwis to tak?e testy produktów oraz bezstronne recenzje. Tworzymy ranking u?ytkowników którzy dodali najwi?cej cennych opinii do portalu. Popularno?? naszego portalu stale ro?nie ju? teraz mamy ponad 6 tys. unikalnych opinii s? one...

Xavienne.eu - Informacje o elektronicznych papierosach

Xavienne.eu - Informacje o elektronicznych papierosach Dodano: Mar 30, 2015

Przedstawiaj?c nowoczesny produkt, jakim s? e-papierosy, zach?camy do odwiedzenia strony xavienne.eu. ??cz?c nasz portal z forum epapierosy-drip stworzyli?my co? wi?cej ni? zwyk?? stron? w sieci. Jest to miejsce, gdzie znajdziesz mnóstwo informacji o nowych produktach w bran?y. Przedstawiamy przyk?adowo: Volish Prime czyli nowe wcielenie...

Granice.pl - Wortal literacki - W&W P.P.U.H Polak Wac?aw

Granice.pl - Wortal literacki - W&W P.P.U.H Polak Wac?aw Dodano: Dec 10, 2014

Serwis Granice.pl ??czy internetow? spo?eczno?? pisz?cych i czytaj?cych oraz profesjonalny serwis na temat literatury

Serwis umo?liwia publikacj? w?asnych wierszy i opowiada?. Pozwala tworzy? wirtualne biblioteczki, lecz jego si?? jest najwi?ksza w sieci baza recenzji – ponad 10000 tekstów przygotowanych przez...

BookHunter.pl - serwis o ksi??kach

BookHunter.pl - serwis o ksi??kach Dodano: Dec 10, 2014

BookHunter to nowy w sieci, pr??nie rozwijaj?cy si? serwis o ksi??kach. Du?a, wci?? powi?kszaj?ca si? baza ksi??ek i pisarzy ze szczegó?owymi informacjami,katalog wyda?, adaptacji filmowych. Mo?liwo?? oceniania pisarzy oraz ksi??ek razem z ?atwo?ci? czytania. Rozbudowany profil u?ytkownika, mnóstwo przydatnych funkcji. Punkty za aktywno?? dla...

Z muzyk? w ob?okach

Z muzyk? w ob?okach Dodano: Apr 1, 2014

Co z ucha wpada do serducha, czyli subiektywnie o muzyce. Blog zawiera subiektywne recenzje piosenek z ró?nych lat i gatunków muzycznych, które lubi? lub które akurat wpad?y mi w ucho na tyle mocno, ?e podzia?a?y na wyobra?ni?. Ka?dy mo?e znale?? tu co? dla siebie. Zapraszam :-)

IBookMania.pl

IBookMania.pl Dodano: Dec 13, 2013

Zapraszamy do zapoznania si? z naszym wyj?tkowym portalem internetowym, na którym znajdziesz m.in. wiele recenzji najlepszych ksi??ek oraz powie?ci miesi?ca wybrane przez naszych czytelników. Bez w?tpienia ka?dy, kto uwielbia czyta? dobre ksi??ki znajdzie tutaj co? dla siebie. Wyró?nia nas zaanga?owanie, profesjonalizm, najwy?sza jako??,...

Rap-Rozkminy.pl

Rap-Rozkminy.pl Dodano: Nov 5, 2013

Rap-rozkminy.pl to blog skierowany do wszystkich fanów ameryka?skiej muzyki hip-hop i R&B. Strona prowadzona jest przez znanego komentatora tych gatunków i zawiera profesjonalnie napisane newsy, recenzje oraz opinie. Na blog trafiaj? równie? naj?wie?sze teledyski, single, czy mixtape'y. Nowe wpisy pojawiaj? si? praktycznie ka?dego dnia, wi?c...

CHLODZENIE.NET - wszystko o ch?odzeniu i wyciszaniu

CHLODZENIE.NET - wszystko o ch?odzeniu i wyciszaniu Dodano: Jul 23, 2013

Je?li interesujesz si? ch?odzeniem i wyciszaniem komputerów z g?ow?, to serwis CHLODZENIE.NET jest w?a?nie dla Ciebie. Znajdziesz tutaj bowiem m.in. bardzo szczegó?owe testy, recenzje i poradniki a tak?e video recenzje m.in. obudów komputerowych, coolerów, wentylatorów a nawet past termoprzewodz?cych i filtrów przeciwkurzowych. Dzi?ki serwisowi...