Leasing pracowniczy ksservice.pl

Leasing pracowniczy ksservice.pl Dodano: May 23, 2015

Zapraszamy pracowników oraz pracodawców na stron? internetow? KS Service - Agencja Zatrudnienia i Doradztwa Personalnego. Dla pracodawców oferujemy: rekrutacje, inhouse, payroll, outsourcing kadr i p?ac oraz dzia? praca tymczasowa. Dla osób, które aktywnie poszukuj? zatrudnienia, proponujemy takie kategorie jak: praca za granic?, rekrutacje...

Abcfirma.pl

Abcfirma.pl Dodano: Feb 23, 2014

Potrzebne Ci informacje o tym, jak za?o?y? firm? i prowadzi? j?? Je?li tak, portal Abcfirma.pl z pewno?ci? b?dzie dla Ciebie idealnym miejscem. Publikujemy tutaj regularnie artyku?y i eksperckie porady po?wi?cone wszystkim niezb?dnym kwestiom zwi?zanym z w?asn? dzia?alno?ci? gospodarcz?. Dowiedz si?, jak rozlicza? si? z fiskusem, ZUS-em, jak...

Praca za granic?

Praca za granic? Dodano: Apr 9, 2010

Witryna przeznaczona dla osób poszukuj?cych zatrudnienia za granic? ze szczególnym uwzgl?dnieniem krajów Unii Europejskiej. Na stronie znajduj? si? porady, informacje dotycz?ce zarobków, formalno?ci, oraz mo?liwo?ci znalezienia pracy w konkretnej bran?y. Serwis zawiera równie? dzia? ofert pracy gdzie mo?na znale?? jak równie? zamie?ci?...

Praca

Praca Dodano: Apr 9, 2010

Witryna o charakterze poradnika adresowana do Polaków poszukuj?cych zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej. Na stronie znajduj? si? dzia?y z poszczególnymi pa?stwami wspólnoty, gdzie mo?na zapozna? si? ze specyfikacj? rynku pracy danego kraju. Witryna zawiera szczegó?owe dane na temat zarobów oraz formalno?ci w krajach takich jak Norwegia,...