Hodowla kotów Brytyjskich Van den Booss

Hodowla kotów Brytyjskich Van den Booss Dodano: Feb 26, 2015

Koci?ta brytyjskie to oferta jak? ma do zaoferowania Hodowla kotów brytyjskich Van Den Booss. Nasza firma zosta?a stworzona z mi?o?ci? do zwierz?t. Czu?o?? i opieku?czo?? s? to cechy, które mo?emy zaoferowa? naszym kociakom. Zwierz?ta te doskonale to wiedz? i zawsze staraj? nam si? odp?aci? tym samym. Koty brytyjskie to zwierz?ta które doskonale...

Maine Coon hodowla Podkarpacie

Maine Coon hodowla Podkarpacie Dodano: Dec 7, 2012

Serdecznie zapraszamy na naszego bloga po?wi?conemu hodowli kotów rasy Maine Coon. Je?li podobnie jak wielu innych ludzi Ty te? uwa?asz, ?e koty Maine Coon s? elit? kociej arystokracji, zapewne z ch?ci? zobaczysz, jak sobie daj? rad? nasze dzielne kociaki. Zajmujemy si? profesjonaln? hodowl? kotów z rodowodem, wi?c je?li szukasz mainecoona dla...

Kot

Kot Dodano: Mar 22, 2012

Jako jedne z najpopularniejszych zwierz?tek domowych bezapelacyjnie powinno si? wymieni? koty. Te przyjemne i przepi?kne stworzenia mog? si? sta? ?wietnym towarzyszem na co dzie?, aczkolwiek nale?y wiedzie? jak powinno si? nimi opiekowa?. ?wietnym ?ród?em informacji na ten temat jest witryna swiatkotow.pl. Pasjonaci futrzanych przyjació? tutaj...

Koty rasowe Ragdoll

Koty rasowe Ragdoll Dodano: Jun 24, 2011

Ragdolle ze wzgl?du na swój urzekaj?cy charakter nale?? niew?tpliwie do najbardziej niezwyk?ych kotów na ?wiecie.

Ju? sama historia powstania tej rasy jest intryguj?ca i tajemnicza.

Historia ta si?ga lat 60-tych XX wieku i ?ci?le wi??e si? z nazwiskiem Ann Baker.

Pani Baker mieszka?a w Riverside w...

Koty brytyjskie - Hodowla Kotów brytyjskich Pasja*PL

Koty brytyjskie - Hodowla Kotów brytyjskich Pasja*PL Dodano: Mar 7, 2011

Niewielka domowa hodowla kotów brytyjskich cechuj?cych si? mi?ym usposobieniem i wygl?dem pluszowego misia zaprasza na stron? hodowli Pasja*Pl.
Mieszkaj? z nami dwie kotki brytyjskie o wspania?ym usposobieniu. Starannie dobieramy partnerów dla naszych kotek brytyjskich dzi?ki czemu na ?wiat przychodz? przepi?kne koci?ta brytyjskie po...

Koty do adopcji

Koty do adopcji Dodano: Feb 25, 2011

Serdecznie zapraszamy na nasz? stron? po?wi?con? kotom. W dziale og?oszenia znajdziecie aktualne informacje na temat kotów poszukuj?cych nowych domów (koty do adopcji) oraz oferty sprzeda?y kotów rasowych. Na stronie zawartych jest tak?e mnóstwo wa?nych informacji na temat schorze?, podstawowych chorób kocich oraz post?powania w ich przypadku....

Koty rasowe

Koty rasowe Dodano: Jan 30, 2011

Hodowla kotów rasowych; Rosyjskie Niebieskie i Cornish Rex. Wraz z zakupem otrzymasz od nas wyprawk? dla swojego pupilka, w której znajduje si? starter karmy mokrej i suchej, miseczki, zabawki a tak?e drapak.koci?ta posiadaj? aktualna ksi??eczk? zdrowia wraz z odbarczaniem oraz rodowód. Dodatkowo otrzymasz równie? niezb?dne wiadomo?ci odno?nie...

Hodowla kotów rasowych devon rex i brytyjski krótkow?osy.

Hodowla kotów rasowych devon rex i brytyjski krótkow?osy. Dodano: Nov 12, 2010

Ha'Hatul to domowa hodowla kotów rasowych. W naszej hodowli koty rasy devon rex (rex devo?ski). Nasze kotki devon rex pochodz? z najlepszych linii hodowlanych. Okazjonalnie posiadamy na sprzeda? koci?ta rasy devon rex. Kociaki sprzedajemy tylko do najlepszych domów. Hodujemy tak?e koty brytyjskie krótkow?ose. Na stronie znajduj? si? informacje...

Hodowle kotów

Hodowle kotów Dodano: Nov 9, 2010

Prowadzimy hodowle kotów rasowych na terenie Torunia. Kupuj?c koty w naszym gospodarstwie mo?esz by? pewien, ?e otrzymasz takie dokumenty jak rodowód, ksi??eczk? zdrowia oraz co bardzo wa?ne wyprawk? dla swojego nowego kociaka. Wszystko po to by nowy w?a?ciciel by? zadowolony a kociak zniós? jak najlepiej transport i aklimatyzacj? w nowym...

RAGDOLLS*PL

RAGDOLLS*PL Dodano: Oct 12, 2010

Jeste?my m?odymi hodowcami kotów rasy ragdoll z pod Warszawy.

Nasza przygoda - bo tak w?a?nie to si? zacz??o - z ragdollami mia?a pocz?tek kilka lat temu kiedy to w polsce pierwszy raz pojawi?y si? te prze?liczne istotki.
Zauroczy?y nas ich cudowne oczy, przepi?kne futerko o jedwabistej fakturze oraz charakter na który...