AlanO Obóz konny Ma?opolska

AlanO Obóz konny Ma?opolska Dodano: Feb 26, 2018

Nasze gospodarstwo po?o?one jest u stóp Babiej Góry na Orawie we wsi Zubrzyca Górna. Obok domu przep?ywa górski potok w którym mo?na za?ywa? k?pieli. W gospodarstwie posiadamy ró?ne zwierz?ta dzi?ki czemu nikt,kto do nas przyjedzie nie zapomni jak wygl?da krowa,kura,lub ko?. A tych jest u nas 12,s? to w wi?kszo?ci konie rasy huculskiej.
W...

Nocleg Beskidy Wioska India?ska

Nocleg Beskidy Wioska India?ska Dodano: Jun 8, 2014

Zapraszamy do odwiedzenia naszego gospodarstwa agroturystycznego w Por?bce w woj. ?l?skim i zakosztowania uroków Beskidu Ma?ego. Okolica zach?ca do odbywania pieszych i rowerowych wycieczek. Domek ca?oroczny z altan? i grillem pozwoli Pa?stwu na?adowa? akumulatory pozytywn? energi?.

Jonika - biotyna

Jonika - biotyna Dodano: Dec 13, 2013

Jonika.pl to sklep internetowy zaopatruj?cy je?d?ców konnych w witaminy takie jak biotyna oraz suplementy i pasze. Poza tym nasza oferta zawiera tak?e ró?nego rodzaju sprz?t i akcesoria dla koni i samego je?d?ca. Nasz sklep podzielili?my intuicyjnie odpowiednio na kategorie oraz g??biej na podkategorie, tak, aby mo?na by?o ?atwo i precyzyjnie...

BERGO Sylwia Bas?g Gdynia

BERGO Sylwia Bas?g Gdynia Dodano: Oct 18, 2013

Bergo.pl jest to sklep je?dziecki, który ma swoj? siedzib? w Gdyni przy ulicy Piotrkowskiej 24. Jest tu szeroki wybór produktów, które s? podzielone na nast?puj?ce kategorie: ,,dla je?d?ca", ,,dla konia", ,,upominki je?dzieckie" oraz ,,western" . W?ród kategorii ,,dla je?d?ca" mo?na znale?? takie produkty jak np. je?dzieck? kamizelk? ochronn?,...

Zabawne gry

Zabawne gry Dodano: Jun 7, 2013

Je?li uwa?asz ,ze konie i kucyki to najpi?kniejsze zwierz?ta na ?wiecie ju? teraz musisz zajrze? na stron? www.gryokoniach.com.pl gdzie zebrali?my grup? fantastycznych gier online. Zapraszamy wszystkich ludzi kochaj?cych konie do nowego serwisu z grami. Gry on-line osi?galne w internecie ,s? dzisiaj ogromnie lubian? odmian? zabawy i tak? w?a?nie...

www.glinkowski.pl - konie

www.glinkowski.pl - konie Dodano: Jun 2, 2012

Firma Glinkowski to dzia?alno??, z któr? wi??e si? tradycja z d?ugoletnim do?wiadczeniem. W tej chwili jest to jedna z najbardziej rozwijaj?cych si? i pr??nych firm, wytwarzaj?cych powozy konne. Historia firmy rozpocz??a si? w 1956 roku. W pierwszym okresie by?y to us?ugi kowalskie, nast?pnie firma rozpocz??a dzia?alno?? zwi?zan? z produkcj?...

Agroturystyka na Mazurach

Agroturystyka na Mazurach Dodano: Jan 24, 2012

Wyj?tkowa lokalizacja pensjonatu Koczek stanowi doskona?? baz? wypadow? na rzecz mi?o?ników kajaków – kilkadziesi?t metrów opodal, zaprzyja?nione gospodarstwo zapewni kajaki i przewóz do najpi?kniejszych zak?tków Krutyni uznawanej zbyt „siódmy cudo natury”.

Wielbiciele dwóch kó?ek te? b?d? mogli wyczu? si?...

KONIE MA?OPOLSKIE taranty stanówka

KONIE MA?OPOLSKIE taranty stanówka Dodano: Mar 16, 2011

Hodowla koni rasy ma?opolskiej ma?ci tarantowatej. Pi?kne taranty s? chlub? naszej stajni. Sprzedajemy uje?d?one konie - klacze, ogiery, ?rebaki. Stanówka ogierem ma?opolskim ze stadniny z Janowa Podlaskiego, ogier licencjonowany do krycia klaczy ma?opolskich. Stajnia po?o?ona we wschodniej cz??ci Polski, powiat parczewski. Jazda konna,...

Szkolenie psów ?ód?

Szkolenie psów ?ód? Dodano: Nov 22, 2010

Ranczo nad Moszczenic? to o?rodek dla pasjonatów przyrody. Znajduje si? tu hotel dla zwierz?t - kotów, psów, koni, prowadzimy szkolenie psów metod? pozytywn?. Poza tym zapraszamy przedszkola, szko?y oraz grupy zorganizowane na wycieczki jednodniowe, podczas których mo?na obcowa? z przyrod? mi?dzy innymi: przeja?d?ka konna, pokaz pracy psów...

Je?dziectwo - wszystko o koniach - Portal je?dziec

Je?dziectwo - wszystko o koniach - Portal je?dziec Dodano: Sep 8, 2010

Spo?eczno?ciowy Portal Je?dziecki galopuje.pl, to serwis dla wszystkich mi?o?ników je?dziectwa i jazdy konnej. Portal skupia si? wokó? kluczowych tematów takich jak [url=http://www.galopuje.pl/konie]konie[/url] i [url=http://www.galopuje.pl/stadniny]stadniny[/url]. Serwis stanowi cenn? baz? wiedzy na takie tematy jak uje?d?enie, wkkw , powo?enie...