http://hotelbajka.com/

http://hotelbajka.com/ Dodano: May 31, 2017

Nie bez powodu wszystkie najwi?ksze imprezy firmowe w Opolu organizowane s? w?a?nie w Hotelu Bajka. To tutaj go?cie mog? liczy? przede wszystkim na 100 miejsc noclegowych oraz szereg atrakcji, które wp?yn? na jako?? pobytu w tak cudownie ulokowanym miejscu, pomi?dzy spokojnymi lasami i wodami jezior. Restauracja przygotuje najlepsze, popisowe...

Praca w Toruniu - nTorun.pl

Praca w Toruniu - nTorun.pl Dodano: Jul 12, 2016

Omawiamy najwa?niejsze informacje zwi?zane z ?yciem Torunia. Publikujemy wywiady z postaciami wspieraj?cymi miasto, publikujemy kluczowe informacje o imprezach, klubach tematycznych, przedsi?biorstwach. Prowadzimy dzia? z og?oszeniami bran?owymi, co pozwala na bardzo skuteczn? promocj? oferty w Toruniu. Gwarantujemy ostatecznie wiele miejskich...

Imokotow.pl - Mokotów praca

Imokotow.pl - Mokotów praca Dodano: Jun 28, 2016

Nasza strona internetowa jest rozbudowanym, nowoczesnym serwisem internetowym, który po?wi?cony jest w ca?o?ci codziennemu ?yciu w dzielnicy Mokotów. Na naszej stronie mo?na uzyska? dost?p do lokalnych wiadomo?ci dotycz?cych poszczególnych osiedli w dzielnicy, wydarze? kulturalnych, sportowych, które odbywaj? si? na terenie Mokotowa. Strona...

Szybkie randki Kraków ExpressRandki

Szybkie randki Kraków ExpressRandki Dodano: Feb 26, 2015

Oferujemy imprezy towarzyskie w postaci szybkich randek. Doskona?a zabawa oraz niezapomniane wra?enia. Ponadto speed dating to doskona?y sposób na weekendowe wieczory i zawieranie nowych znajomo?ci. Randkowicze, którzy do nas wracaj? oprócz rabatów mog? równie? liczy? na nieustanne atrakcje i ?wietn? zabaw?. ??czymy pary, ??czymy ludzi.

Grupa imprezy.com.pl

Grupa imprezy.com.pl Dodano: Dec 28, 2014

Zjazd absolwentów, bal inauguracyjny, impreza okoliczno?ciowa, bankiet, przyj?cie, wesele, spotkanie firmowe – okazji do ?wi?towania jest naprawd? wiele. Jak si? okazuje na ka?d? t? okoliczno?? mo?emy zaproponowa? Ci inn? form? sp?dzenia czasu. Je?li jeste? otwarty na nowe doznania, a nudne imprezy nie s? w Twoim klimacie sprawd? nasz?...

Trojmiastonaweekend.com.pl - Imprezy w Gda?sku

Trojmiastonaweekend.com.pl - Imprezy w Gda?sku Dodano: Dec 4, 2014

Chcia?by? ju? teraz lub na przysz?o?? pozna? informacje o planowanych koncertach na terenie Trójmiasta, ciekawych imprezach w czasie weekendu, a tak?e inne informacje o tym, co mo?na ciekawego robi? w czasie weekendu w tym regionie? Je?li tak, to bardzo dobrym miejscem dla Ciebie b?dzie portal internetowy Trójmiasto na Weekend. Jest to strona...

Przyj?cia urodzinowe dla dzieci - Iki-studio.pl Kraków

Przyj?cia urodzinowe dla dzieci - Iki-studio.pl Kraków Dodano: Nov 8, 2014

Wybieraj?c nasz? ofert?, mog? Pa?stwo spodziewa? si? po nas profesjonalnego przygotowania ka?dego eventu. W naszym dorobku znajduj? si? zarówno wyjazdy integracyjne, jak i organizacja bankietów, jubileuszów, eventów specjalnych, czy otwarcia obiektów. Zarazem chcemy te? zwróci? uwag? na drug? lini? naszej oferty, czyli na t? skierowan? w stron?...

Imprezy firmowe ?eba - o?rodek Janina

Imprezy firmowe ?eba - o?rodek Janina Dodano: Oct 4, 2014

Ogniska, ?piewy, zabawy, a tak?e liczne gry i zabawy dla dzieci to co? czego nie mo?e zabrakn?? podczas pobytu w kurorcie nad morzem ba?tyckim. Odwiedzaj?c stron? internetow? www.imprezyleba.pl mo?na z ?atwo?ci? zapozna? si? z oferta, jak? przedstawia o?rodek Janina. Ka?dy znajdzie tutaj ukojenie po ca?orocznym utrapieniu, jakim s? obowi?zki w...

Wasz Styl Catering

Wasz Styl Catering Dodano: Sep 26, 2014

Przedsi?biorstwo Wasz Styl Catering to firma ?wiadcz?ca profesjonalne us?ugi cateringowe. Swoj? dzia?alno?? prowadzi przede wszystkim w Bydgoszczy a tak?e w s?siednich miejscowo?ciach. Obs?uguje wystawy, pikniki, targi, koncerty , przyj?cia firmowe i rodzinne. Firma dodatkowo ?wiadczy us?ugi z obszaru: obs?ugi gastronomicznej placówek...

Locaclub.pl

Locaclub.pl Dodano: Jul 27, 2014

Loca to znany i popularny krakowski klub muzyczny, który organizuje niezwykle ciekawe i ró?norodne imprezy od czwartku do soboty. Posiada on szeroki zakres oferty muzycznej, dzi?ki czemu ka?dy znajdzie co? dla siebie. Klub ten dysponuje czterema salami, szeroko wyposa?onym barem, profesjonalna obs?uga. W jego ofercie znajdziesz tak?e mo?liwo??...