Salon GSM Warszawa

Salon GSM Warszawa Dodano: Dec 14, 2017

Zach?camy do zapoznania si? z ofert? firmy www.allview.pl która oferuje nowinki technologiczne i gad?ety, które inspiruj? wszystkich konsumentów. Oferujemy telefony komórkowe, smartwatche, akcesoria, notebooki oraz tablety. Nieustannie wdra?amy nowe i konkurencyjne rozwi?zania, staramy si? realizowa? potrzeby naszych klientów. Sprawd? nasz?...

E-Masters serwis gsm

E-Masters serwis gsm Dodano: Feb 7, 2014

E-masters jest serwisem oraz komisem elektroniki. Zajmujemy si? naprawami pogwarancyjnymi telefonów, komputerów i sprz?tu rtv. Zapraszamy do wspó?pracy klientów prywatnych oraz instytucjonalnych. Posiadamy dwa salony w Poznaniu, obs?ugujemy tak?e zamówienia nades?ane do nas kurierem.

E-Masters serwis gsm

E-Masters serwis gsm Dodano: Feb 6, 2014

E-Masters jest jednym z najwi?kszych i najstarszych serwisów elektroniki w Poznaniu. Kompleksowo naprawiamy komputery, tablety, telefony. W ostatnim czasie rozszerzyli?my nasz? ofert? o serwis telewizorów lcd oraz sprz?tu rtv. Dodatkow? ga??zi? naszej dzia?alno?ci jest skup i sprzeda? elektroniki. Zapraszamy do jednego z naszych salonów w...

gsmsalon.pl - salon telefonów komórkowych ?ód?

gsmsalon.pl - salon telefonów komórkowych ?ód? Dodano: Nov 5, 2013

W 1999 roku powsta?a idea dzielenia si? swoj? pasj? z innymi lud?mi…
wtedy nast?pi?o otwarcie pierwszego salonu RoFAG. Tym samym u?ytkownicy telefonów komórkowych zostali poinformowani o powstaniu serwisu spe?niaj?cego ich oczekiwania.
Dziel?c si? naszymi zainteresowaniami oraz umiej?tno?ciami zdobywali?my do?wiadczenie...

GSM O?rodek szkolenia,Kursy DP

GSM O?rodek szkolenia,Kursy DP Dodano: Jan 29, 2013

Zapraszamy do zapoznania si? z dostatni? ofert? edukacyjn? oferowan? przez Studium Doskonalenia Kadr Akademii Morskiej w Gdyni. W naszej ofercie znajdziecie Pa?stwo kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne, poszerzaj?ce wiedz? cz?onków za?óg statków morskich z zakresu nowych technologii. Ponadto w nale??cej do nas Gdy?skiej Szkole Morskiej,...

naprawa telefonów

naprawa telefonów Dodano: Jul 24, 2012

Je?li zepsu?o Ci si? urz?dzenie mobilne, nie wyrzucaj go - pomy?l o naprawie. Wystarczy zamówi? napraw? posiadanego urz?dzenia, jak na przyk?ad smartphone, tablet b?d? iPad. Realizujemy naprawy sprz?tu du?ej liczby firm, ?aden model nie jest nam straszny. Poza wykonywaniem profesjonalnych us?ug w zakresie napraw, otrzymujesz od nas znacznie...

Telefony - Forum

Telefony - Forum Dodano: Apr 7, 2012

Forum dotycz?ce tematów zwi?zanych z GSM, telefoni? stacjonarn?, Internetem, radiokomunikacj? i szerokorozumian? telekomunikacj?. Pe?en zakres kategorii tematycznych. Wiadomo?ci, informacje, newsy. Je?eli zastanawiasz si? nad wyborem i kupnem telefonu, smartfonu - zapytaj. Postaramy si? pomóc i doradzi? w wyborze.

dobreNUMERY.pl - sprzeda? z?otych numerów

dobreNUMERY.pl - sprzeda? z?otych numerów Dodano: Mar 29, 2012

Jeste?my sprawdzonym sprzedawc? z?otych numerów - telekomunikacyjnych pere?ek.
Co daje posiadanie z?otego numeru:
- kreuje wizerunek,
-przykuwa uwag?,
-powoduje ?e numer jest ?atwy do zapami?tania,
-wyró?ni Ci? z t?umu kilkudziesi?ciu milionów u?ytkowników zwyk?ych numerów
Zapraszam do sklepu...

Telefonia gsm w peryskopie

Telefonia gsm w peryskopie Dodano: May 30, 2011

Nowinki i ciekawostki ze ?wiata telefonii gsm wszystkich operatorów na naszym rynku. Opisy promocji, zbiór tabel z okresami wa?no?ci dla rozmów w us?ugach prepaid oraz artyku?y w?asne na temat przeró?nych aspektów dotycz?cych telefonii komórkowej i tematów lu?no z ni? zwi?zanych.
Znajdziesz tutaj informacje operatorów sieci: Plus, Era,...

T-Blog - blog o T-Mobile

T-Blog - blog o T-Mobile Dodano: May 25, 2011

Strona po?wi?cona jednemu z najwi?kszych operatorów telefonii komórkowej na ?wiecie T-Mobile. T-Mobila pojawia si? w Polsce w zwi?zku z rebrandingiem Ery. Na stronie aktualno?ci o T-Mobile w Polsce i na ?wiecie, prezentacja oferty i najciekawszych dzia?a? reklamowych i promocyjnych zwi?zanych z rebrandingiem Ery.