Weterynarz Szczecin

Weterynarz Szczecin Dodano: Nov 30, 2015

Jako nowoczesna i innowacyjna przychodnia weterynaryjna oferujemy m.in. ortopedi? i stomatologi? zwierz?c?, chirurgi? jamy brzusznej, uk?adu moczowego i oka oraz chirurgi? onkologiczn? i kastracj?. Najwy?sza jako?? us?ug, nowoczesno??, innowacyjne rozwi?zania i najlepszy sprz?t to nasza wizytówka. Zapewniamy fachow? opiek?, zaanga?owanie, trosk?...

AGRO WET GABINET WETERYNARYJNY S.C. karma dla zwierz?t suwa?ki

AGRO WET GABINET WETERYNARYJNY S.C. karma dla zwierz?t suwa?ki Dodano: Oct 11, 2013

Agro Wet jest profesjonalnym gabinetem weterynaryjnym umieszczonym w Suwa?kach. W naszym gabinecie pracuj? autentyczni zawodowcy oraz osoby kochaj?ce zwierz?ta. Przyjmujemy koty, psy oraz inne zwierz?ta hodowlane. Jak wiadomo ka?dego kota powinno si? zaszczepi? na kilka zasadniczych chorób. Planuj?c szczepienia powinni?my jednak pami?ta? o...

CENTRUM ZDROWIA ZWIERZ?T salon weterynaryjny

CENTRUM ZDROWIA ZWIERZ?T salon weterynaryjny Dodano: Aug 11, 2013

Gabinety weterynaryjne Jaros?awa Matuszewskiego ciep?o zapraszaj? na wizyt? wszystkich w?a?cicieli ma?ych milusi?skich z miasta Pi?y i Jastrowia. Nasze us?ugi zawieraj? leczenie czworonogów, robienie szczepie?, przygotowywanie paszportów i kastracj? oraz sterylizacj? kotków i piesków. Dodatkowo prowadzimy tak?e gabinet kosmetyczny „Chwila...

Wróblewscy - weterynarz D?browa Górnicza

Wróblewscy - weterynarz D?browa Górnicza Dodano: Dec 3, 2010

Przychodnia weterynaryjna Wróblewscy, D?browa Górnicza (Reden / Centrum).

Us?ugi weterynaryjne ?wiadczone przez nasz? przychodni?: profilaktyka, diagnozowanie, leczenie chorób wewn?trznych, zabiegi chirurgiczne, porady ?ywieniowe i behawioralne.

Przychodni? prowadz? Daria i Wojciech Wróblewscy, absolwenci Medycyny...

Weterynarz, wszystko dla twoich zwierz?t

Weterynarz, wszystko dla twoich zwierz?t Dodano: Sep 7, 2010

Weterynarze w Twoim mie?cie. Nie wiesz jak znale?? weterynarza? Mo?esz odnale?? go w naszym, serwisie gabinet weterynarza, serwis po?wi?cony weterynarzom. Znajdziesz tutaj gabinety weterynaryjne z wielu miast. Dowiesz si? gdzie zbadasz swojego kotka, psa czy inne zwierz?. Dowiesz si? gdzie mo?esz zostawi? zwierzaka w hotelu dla zwierz?t a tak?e...

Lekarze weterynarii w Polsce

Lekarze weterynarii w Polsce Dodano: May 15, 2010

Mi?o?nikom zwierz?t, Internetowa Ksi??ka Teleadresowa "Weterynarze.tel" pomo?e odnale?? najbli?szy gabinet lekarza weterynarii, umówi? si? na wizyt? i dojecha? do niego z pomoc? map google, wykorzystuj?c do tego dowolne urz?dzenie pod??czone do internetu.
Dzi?ki tej nowoczesnej technologi, ka?dy posiadacz telefonu komórkowego b?dzie móg?...

Gabinet Weterynaryjny VITA-VET w Katowicach

Gabinet Weterynaryjny VITA-VET w Katowicach Dodano: Feb 24, 2010

Profil dzia?alno?ci gabinetu weterynaryjnego VITA-VET to:
-profilaktyka i leczenie zwierz?t,
-zabiegi operacyjne,
-czipowanie zwierz?t wraz z rejestracj? w bazie danych Polskiego Towarzystwa Rejestracji i Identyfikacji Zwierz?t,
-wydawanie paszportów dla zwierz?t (niezb?dnie jest posiadanie mikroczipa przez...

psidoktor.pl - Szczecin Weterynarz

psidoktor.pl - Szczecin Weterynarz Dodano: Jul 24, 2009

Lecznica w Szczecinie, leczymy ma?e i du?e zwierz?ta, ?wiadczymy równie? us?ugi w ramach pogotowia weterynaryjnego, posiadamy najnowocze?niejszy sprz?t.
Weterynarz Szczecin - leczenie i profilaktyka psów, kotów, leczenie izopatyczne.

Gabinet weterynaryjny Jacka Ostaszewskiego odznacza si? przyst?pnymi cenami, wyj?tkowym...

Gabinet Weterynaryjny Folwark Zwierz?cy Kraków

Gabinet Weterynaryjny Folwark Zwierz?cy Kraków Dodano: May 21, 2009

Gabinet weterynaryjny "Folwark zwierz?cy" jest miejscem, w którym Pa?stwa zwierzaki spotkaj? si? z indywidualnym podej?ciem do ka?dego z ich problemów, i tych ca?kiem ma?ych i tych zupe?nie powa?nych, co zaowocuje ich dobrym zdrowiem a Pa?stwa zadowoleniem. Gabinet Po?o?ony jest w Krakowie (Zielonki). Na stronie internetowej szczegó?y oferty...

WETERYNARZE

WETERYNARZE Dodano: Apr 16, 2008

Internetowa baza weterynarzy z ca?ej Polski. W spisie mo?na znale?? najbli?szy gabinet weterynaryjny, lecznic? dla zwierz?t, przychodni? weterynaryjn? i lekarzy weterynarii. Baza podzielona na województwa, powiaty i gminy. Je?li twój pies lub kot potrzebuje pomocy tu szybko znajdziesz odpowiedni adres.