Ocieplenia budynków

Ocieplenia budynków Dodano: Sep 8, 2016

Firma za?o?ona w roku 1995 specjalizuje si? w kompleksowym wykonawstwie budownictwa energooszcz?dnego czy te? w termo renowacji istniej?cych obiektów, co obejmuje ocieplenie fundamentów, ?cian i stropów czyli ocieplenia budynków. Us?ugi wykonujemy w przeó?nych budynkach, nasza kadra to wysoko wykfalifikowani fachowcy, którzy sw? profesj? maj? w...

PER-BUD - Elewacje Warszawa

PER-BUD - Elewacje Warszawa Dodano: May 9, 2015

Wykonujemy docieplenia, elewacje, ocieplanie budynków, domów jedno i wielorodzinnych na terenie Warszawy i okolic. Korzystamy z najlepszych i najbardziej sprawdzonych systemów ocieple?. Korzystamy z takich marek jak Caparol, Bolix, Ceresit. Stawiamy na satysfakcje klienta z wykonanej przez nas pracy. Zach?camy do odwiedzenia strony i kontaktu z...

Purpiana

Purpiana Dodano: Mar 12, 2015

Pianka poliuretanowa to produkt, który bardzo dynamicznie staj? si? coraz bardziej popularny w dociepleniach budynków.Pianka poliuretanowa posiada spor? przewag? od styropianu we wszelkich wspó?czynnikach, które decyduj? i cieple w naszym mieszkaniu. Izolacja ta oprócz lepszych warto?ci decyduj?cym o cieple posiada równie? inne atuty takie jak...

Docieplanie budynków - domino-izolacje.pl

Docieplanie budynków - domino-izolacje.pl Dodano: Jan 8, 2015

Firma Domino-izolacje posiada wieloletnie do?wiadczenie w wykonywaniu izolacji termicznych. Staramy si? wyj?? naprzeciw oczekiwaniom ró?nych klientów, dlatego proponujemy zarówno izolacje natryskowe, jak i wdmuchiwane. Zadania takie jak docieplenia budynków czy ocieplenie poddasza wykonujemy ju? od wielu lat, dlatego posiadamy obszern? wiedz?,...

Iterm.eu - ITERM Izolacje natryskowe termiczne

Iterm.eu - ITERM Izolacje natryskowe termiczne Dodano: May 4, 2014

Iterm oferuje wysokiej jako?ci docieplenia natryskowe stropów, pasywne pow?oki przeciwpo?arowe konstrukcji stalowych i ?elbetowych, tak?e tynki akustyczne, pow?oki polimerowe i pianki PUR. Stosujemy sprawdzone technologie uznanych producentów, w tym Termogran, Promat, Dossolan 2000S, Tecwool F i wielu innych. Do tynków akustycznych natryskowych...

Wata szklana

Wata szklana Dodano: Feb 12, 2014

Wata szklana s?u?y do izolacji termicznej lub akustycznej pomieszcze? mieszkalnych. W trakcie montowania nale?y zachowa? szczególn? ostro?no?? ze wzgl?du na mikroskopijne cz?steczki tego materia?u izolacyjnego, które mog? podra?ni? skór? i b?ony ?luzowe. Pomimo wszelkich niedogodno?ci jest to dobry materia? izolacyjny, rekomendowany przez...

Zak?ad ogólnobudowlany Profil

Zak?ad ogólnobudowlany Profil Dodano: Sep 26, 2013

Witryna prezentuje informacje na temat oferty firmy ogólnobudowlanej Profil z ?agania, specjalizuj?cej si? w termomodernizacji i renowacji budynków mieszkalnych i u?yteczno?ci publicznej. Profil jest do?wiadczonym wykonawc? us?ug dociepleniowych, który dzia?a w bran?y budowlanej ju? od ponad trzynastu lat. Szczegó?owa oferta obejmuje równie?...

Docieplenia budynków najwy?sza jako?? materia?ów

Docieplenia budynków  najwy?sza jako?? materia?ów Dodano: Mar 8, 2013

Je?li szukasz porady, jak ociepli? dom, jak wybra? materia?y budowlane pod docieplenie domu drewnianego, balkonu, poddasza? Zapraszamy do odwiedzania naszych stron. Nasza firma dzia?a na rynku docieple? kilkana?cie lat. Posiadamy cenn? wiedz? z realizacji wielu trudnych projektów. Potrafimy wykona? najbardziej skomplikowane prace. Zawsze...

ZAK?AD OGÓLNOBUDOWLANY remonty

ZAK?AD OGÓLNOBUDOWLANY remonty Dodano: Feb 14, 2013

W?odzimierz Wawreniuk Zak?ad ogólnobudowlany zaprasza. Jeste?my firm? budowlan?, posiadaj?c? siedzib? w Bia?ymstoku. Nasza dzia?alno?? zacz??a si? w 1997 roku i od tego czasu trwa bezustannie. Jeste?my firm? o mocnej pozycji na rynku, maj?cej wiele zako?czonych realizacji, z których nasi klienci s? zadowoleni. Nasza firma budowlana specjalizuje...

Starmit - docieplenia i ocieplanie budynków, elewacje, izolacja ?cian, tynki

Starmit - docieplenia i ocieplanie budynków, elewacje, izolacja ?cian, tynki Dodano: Feb 5, 2013

Firma STARMIT od wielu lat realizuje projekty docieplania budynków na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz poza jego granicami. Naszymi klientami s? zarówno osoby prywatne jak i wspólnoty i spó?dzielnie mieszkaniowe. Od momentu powstania firmy dok?adamy wszelkich stara? w zakresie dba?o?ci o wysok? jako?? prac i dotrzymywanie terminów....