bassau.pl

bassau.pl Dodano: Nov 17, 2022

Produkty firmy Bassau to najwy?sza jako?? i renoma. W pi?knie zapakowanych buteleczkach kryj? si? niezwyk?e zapachy, które wspaniale urozmaicaj? pobyt w ka?dej saunie. To dzi?ki nim mo?na stworzy? pi?kny klimat, który jest wr?cz namacalny. Oprócz wspania?ych zapachów do sauny firma Bassau oferuje tak?e chemi? basenow? i produkty odpowiednie do...

Chemia basenowa

Chemia basenowa Dodano: Jul 20, 2012

Chemia basenowa dost?pna w sklepie internetowym to produkty renomowanej firmy HTH. Cechuj? si? wysok? skuteczno?ci? i wydajno?ci? przy rozs?dnych cenach. S? rozmieszczone w wielu grupach. I tak mo?na naby? ?rodki do dezynfekcji metod? chlorow? i tlenow?, reguluj?ce pH wody, koagulanty, ?rodki do zapobiegania rozwojowi glonów, ?rodki czyszcz?ce....