S?ONECZNE POLE kapusta kwaszona w wiaderku

S?ONECZNE POLE kapusta kwaszona w wiaderku Dodano: Apr 21, 2015

W Kaliszu, od przesz?o 30 lat prosperuje nowoczesne gospodarstwo rolne, zajmuj?ce si? produkcj? kapusty i ogórków kwaszonych. Przedstawiana firma swój sukces zawdzi?cza stosowaniu tradycyjnych receptur, nowoczesnemu wyposa?eniu gospodarstwa w kwaszarni? i linie produkcyjne oraz zatrudnianiu wykwalifikowanych pracowników. S?oneczne Pole poleca...

KAROL BULTROWICZ S?oneczne pole

KAROL BULTROWICZ S?oneczne pole Dodano: May 2, 2013

Wiod?cym producentem kwaszonych ogórków a tak?e kwaszonej kapusty, jest firma S?oneczne Pole z Kalisza. Dzia?alno?? tej firmy trwa ca?y czas od ponad 30 lat. S?oneczne Pole to producent, którego produkty znane s? na obszarze ca?ego kraju. Przedstawiana firma dok?ada wszelkich stara?, ?eby zapewni? klientom asortyment najwy?szej jako?ci, zdrowy,...