Libratus.edu.pl - Libratus - polskie szko?y internetowe

Libratus.edu.pl - Libratus - polskie szko?y internetowe Dodano: Sep 13, 2016

Dzi?ki Libratus dzieci mog? si? uczy? j?zyka polskiego przez internet. Ta przygotowana oferta skierowana jest do rodziców, którzy chc? , by dzieci mog?y mie? kontakt z j?zykiem ojczystym. Wszystkie programy nauczania s? sprawnie przygotowane i na pewno b?d? spe?nia? oczekiwania rodziców. Jednocze?nie s? one równie? dopasowane do wieku dzieci i...

Portal randkowy Swatka.com

Portal randkowy Swatka.com Dodano: Jul 27, 2014

Portal randkowy Swatka.com to witryna oferuj?ca spotkania Polonii mieszkaj?cej na ca?ym ?wiecie. Witryna oferuje specjalne filtry dzi?ki którym znalezienie drugiej po?ówki mieszkaj?cej niedaleko Ciebie - niezale?nie gdzie aktualnie mieszkasz - b?dzie niesamowicie proste.
Do??cz do naszej spo?eczno?ci i sko?cz z byciem singlem ju? dzi?.

Praca za granic?

Praca za granic? Dodano: May 26, 2013

Portal spo?eczno?ciowy Niewpolsce.pl ??czy Polaków pracuj?cych i mieszkaj?cych za granic?. Pracujesz w Niemczech, Holandii, UK, Szwecji, Norwegii? Ten portal jest adresowany do Ciebie. Znajdziesz na nim og?oszenia z prac?, mieszkaniami, ofertami z za granicy. Codziennie dodawane s? nowe namiary na prac? i pracodawców. Dzi?ki temu portalowi...

Telewizja Internetowa

Telewizja Internetowa Dodano: Sep 13, 2011

Dost?p do kana?ów polskich oraz zagranicznych-Kana?y LIVE.Obejrzysz telewizje bez wychodzenia z domu i dekodera za który musisz s?ono zap?aci?.Tu znajdziesz kana?y Polskie jak i Zagraniczne dla dzieci muzyczne tematyczne. Zapraszamy do ogl?dania Telewizji Internetowej Online.To takie proste wystarczy kupi? kod i cieszy? si? ogl?daniem telewizji...

Portal Polonii wierz?cej.

Portal Polonii wierz?cej. Dodano: Mar 3, 2010

Portal Polonii, szukaj?cej Warto?ciowych Znajomo?ci - mi?o?ci i przyja?ni. Polacy mieszkaj?cy na emigracji i ?yj?cy wed?ug warto?ci proponowanych przez Ko?ció?? Katolicki. Na portalu znajdziesz ciekawe dyskusje, m?dre tre?ci a przede wszystkim grono osób, z którymi warto si? zaprzyja?ni?. Celem portalu jest dawanie mo?liwo?ci u?ytkownikom...

eLondyn.eu - zabytki, ciekawe miejsca, transport

eLondyn.eu - zabytki, ciekawe miejsca, transport Dodano: Oct 31, 2009

Na stronie znajdziesz wszystkie potrzebne informacje o stolicy Wielkiej Brytanii. Dowiesz si? jak trafi? do Londynu, jakie miejsca musisz zobaczy?, oraz czym do nich dojecha?. Portal daje mo?liwo?? z ka?dego zak?tka ?wiata dotkn?? Londynu, dowiedzie? si? najnowszych informacji i poczu? miasto na w?asnej skórze. Serwis po?wi?cony Londynowi....

Forum o Majorce

Forum o Majorce Dodano: Oct 8, 2009

Forum dyskusyjne na temat turystyki oraz ?yciu na Majorce. Jak dojecha?? Jaki hotel wybra?? Czym porusza? si? po wyspie? Chcesz jecha? sam czy mo?e skorzysta? z oferty biura podró?y? Na te i inne pytania, odpowied? uzyskasz pod adresem www.forum-majorka.pl
Na forum dost?pny dzia? "Polonia na Majorce" - Chcesz spróbowa? ?ycia na Majorce ?...

Forum dyskusyjne

Forum dyskusyjne Dodano: Sep 15, 2009

Forum dyskusyjne wokó? problemu antypolonizmu oraz dyskusje na temat wizerunku Polaków i Polski za granicami. Antypolonizm w Niemczech, Anglii, USA, Stanach Zjednoczonych, Rosji oraz w innych krajach. Forum i grupy dyskusyjne emigracja, historia, socjologia, filozofia, gospodarka, ekonomia, polityka, religia, spo?ecze?stwo, kultura, rozrywka,...

MojaBrytania.pl - portal spo?eczno?ciowy dla Polaków w UK

MojaBrytania.pl - portal spo?eczno?ciowy dla Polaków w UK Dodano: Sep 6, 2009

Portal spo?eczno?ciowy dla Polaków mieszkaj?cych w UK - poznaj ludzi, odszukaj

znajomych, pisz prywatne wiadomo?ci i posty na forum, zamieszczaj zdj?cia i filmy,

chatuj i dobrze si? baw. Tysi?ce u?ytkowników z ca?ych Niderlandów! Do??cz do nas i

twórz spo?eczno?? Polaków w UK.
Portal...

Forum dyskusyjne USA

Forum dyskusyjne USA Dodano: Aug 10, 2009

Polonijne forum dyskusyjne to ?ywe dyskusje, debaty oraz rozmowy na ka?dy temat Polaków w Ameryce. Internetowe forum w USA to miejsce gdzie znajdziesz wiele cennych informacji od innych u?ytkowników, polonusów na temat: polska spo?eczno?? w USA, organizacje, kluby, zwi?zki polonijne na emigracji, sprawy rodzinne, wychowanie dzieci, m?odzie? w...