Auditing.com.pl - Audyt finansów publicznych - Professional Auditing

Auditing.com.pl - Audyt finansów publicznych - Professional Auditing Dodano: Nov 22, 2015

Firma Professional Auditing cieszy si? du?? popularno?ci? oraz zainteresowaniem. Oferuje ona swoim klientom indywidualne i grupowe szkolenia personelu z obszaru systemów zarz?dzania jako?ci?, fachowe doradztwo i pomoc w opracowywaniu dokumentacji i wdra?aniu systemu w przedsi?biorstwach, prowadzone przez do?wiadczonych audytorów audyty systemów...